Škola odgovornog influensanja: Podučavanje influencera koje prate djeca i mladi o tome što je odgovorno ponašanje na internetu

Škola odgovornog influensanja

Centar za sigurniji Internet otvorio je online školu odgovornog influensanja s ciljem da poduči influencere koje prate djeca i mladi, ali i općenito sve koji postavljaju sadržaj na internet o tome što je to odgovorno ponašanje na internetu. Škola odgovornog influensanja odvija se na web adresi odnosno digitalnoj plaftorfmi influensajodgovorno.hr. Osim podizanja svijesti o tome što je neprimjeren sadržaj na internetu, kako ga prepoznati i prijaviti, škola odgovornog influensanja podučava i važnosti kreiranja pozitivnog online sadržaja i stvaranja pozitivnog utjecaja na društvenim mrežama.

Kako postati odgovorni influencer? 

Svi zainteresirani za pohađanje ove škole infleunsanja mogu se prijaviti na stranici influensajodgovorno.hr. Prijavljeni polaznici potom slušaju šest online edukacijskih modula na temu sigurnosti na internetu, a nakon svakog modula slijedi provjera znanja sastavljena od 5 do 10 pitanja koja se odnose na taj modul. Nakon što polaznici odslušaju svih 6 modula i riješe sve provjere znanja, Centar za sigurniji internet daje im certifikat i stavlja ih na popis certificiranih, odgovornih influensera na platformi. 

Kod prijave polaznici/influenseri unose svoje ime i prezime, poveznicu na društvene mreže na kojima objavljuju, adresu elektroničke pošte i datum rođenja. Prijavom polaznici/influenseri pristaju da stručnjaci Centra za sigurniji internet pregledavaju društvene mreže na kojima oni objavljuju. 

Provjera sadržaja kojeg influenseri objavljuju

Taj pregled objava stručnjaci Centra za sigurniji internet obavljaju nasumično, a prilikom pregleda sadržaja pazi se na to da u objavama nema: 

  • širenja govora mržnje u objavama i/ili u komentarima polaznika Škole ispod objava,
  • grubih psovki te diskriminacije po socijalnim, imovinskim, obrazovnim, rasnim, etničnim, vjerskim, individualnim, spolnim, seksualnim, jezičnim, starosnim ili drugima osobinama,
  • sadržaja koji prikazuje materijale sa seksualnim iskorištavanjem djece ili bilo kakvo promoviranje takvog sadržaja,
  • promoviranja bilo kojeg oblika vršnjačkog, elektroničkog nasilja i/ili bilo koje druge vrste nasilja
  • prikrivenog marketinga proizvoda neprimjerenih djeci.

Ako influenser prođe provjeru sadržaja na svoju ćemail adresu dobiti korisničko ime i lozinku te može početi slušati edukacijske module i rješavati provjere znanja. Uvjet za slušanje sljedećeg edukacijskog modula je položena provjera znanja u prethodnom edukacijskom modulu. Nakon što je uspješno prošao sve module i provjere znanja influencer će na svoju mail adresu dobiti certifikat i „stamp“ koji može koristiti prilikom kreiranja sadržaja u budućnosti, a koji označava da je uspješno završio Školu odgovornog influensanja.

Ako influencer ne prođe provjeru sadržaja od stručnjaka Centra za sigurniji Internet dobit će povratnu informaciju i smjernice za buduće kreiranje pozitivnijeg sadržaja i za odgovornije ponašanje u digitalnom okruženju. I ovaj influenser će dobiti korisnički broj i lozinku i može početi slušati edukacijske module i rješavati provjere znanja, ali samim time ne može dobiti certifikat #odovorniinfluenser. Takav influencer treba prilagoditi svoje objave smjernicama koje je dobio te se javiti na mail adresu info@csi.hr za ponovo pregledavanje i odobravanje sadržaja kojeg objavljuje na društvenim mrežama. Ako stručnjaci Centra za sigurniji internet utvrde da više nema neprimjerenih sadržaja, i ovaj će influencer dobiti certifikat i „stamp“ #odgovorniinfluenser. 

Nakon godinu dana certificirani odgovorni influencer treba obnoviti/produžiti svoj certifikat sudjelovanjem u dodatnim aktivnostima i edukacijskim modulima u sklopu Škole odgovornog influensanja koje će Centar za sigurniji Internet u budućnosti kreirati i prilagođavati aktualnim izazovima u digitalnom okruženju. 

E-kolegiji u Školi odgovornog influensanja

Uvodni modul Ovaj kratki modul sadrži kratki presjek povoda za pokretanjem projekta Škole odgovornog influensanja. Predavači: Ana Veočić, mag. act. soc. i Martina Nikolić,mag. psych.

Kako djeca razumiju medije i koja je uloga influensera? Razumijevanje medijskih sadržaja ovisno o dobi i smjernice o korištenju ekrana ovisno o uzrastu su tema ovoga modula. Daje se pogled struke na to zašto je važno odgovorno pristupati kreiranju medijskih sadržaja koje prate djeca i mladi, uz osvrt i na neke pozitivne i negativne primjere kod kreiranja sadržaja na internetu. Na kraju modula polaznik edukacije dobit će preporuke kako kreirati sadržaj koji je primjeren za djecu i mlade. Predavač: Martina Nikolić, mag. psych.

Utjecaj medija na djecu i mlade U ovom polazni će se upoznati s temom medija općenito te korištenjem medija s posebnim naglaskom na djecu i mlade. Dobit će uvid u to zašto su mladima važni influenceri i koje je njihovo djelovanje na razvoj djece i mladih. Poseban će osvrt biti na temu prikaza ljepote u medijima, a na kraju se polaznici dobiti dodatne savjete o tome kako kreirati sadržaj koji je primjeren za djecu i mlade. Predavač: Tomislav Levak

Oblici i metode elektroničkog nasilja U ovom modulu polaznici će se upoznati s metodama i oblicima elektroničkog nasilja te raširenosti ovog oblika nasilja. Također, dobit će uvid u moguće znakove koji upućuju da je neko dijete žrtva ili počinitelj elektroničkog nasilja kao i zašto se neka djeca ponašaju nasilno. Na kraju modula daju se preporuke kako influenceri mogu zaustaviti govor mržnje te zašto je važno reagirati i govoriti o elektroničkom nasilju i kome se obratiti za pomoć i/ili podršku. Predavač: Ana Veočić, mag. act. soc.

Kako postupiti kada nam se povjeri žrtva nasilja? U ovom se modulu govori o raširenosti i simptomima seksualnog zlostavljanja kod djece i uživo i online, s naglaskom kako se ponašati, što reći i kako postupati u situaciji kad se mlada osoba infsenceru povjeri zlostavljanju bilo uživo bilo putem modernih tehnologija. Predavač: prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander

Utjecaj digitalnog marketinga na djecu Iako su djeca oduvijek izložena određenim oglašivačkim sadržajima, digitalno okruženje dovelo je do širenja prisutnosti marketinga usmjerenog djeci putem digitalnih platformi. Online oglašavanje iz temelja je promijenilo prirodu marketinga prema djeci i mladima. Što je digitalni marketing usmjeren djeci, što je to prikriveno oglašavanje, tko je krajnji potrošač, što je potrošačka socijalizacija te koje su preporuke za influencere kada govorimo o digitalnom marketingu tema je ovog modula. Predavač: dr. sc. Marija Šmit

Digitalna dobrobit i kreiranje poztivnog online sadržaja Nakon kratkog presjeka glavnih odrednica pojma digitalne dobrobiti u ovom edukacijskom modulu se daju smjernice za kreiranje pozitivnog online sadržaja. Postoje otvorena pitanja o kojima je dobro razmisliti prije objave na društvenim mrežama – kome je sadržaj namijenjen, postoje li preduvjeti koji trebaju biti zadovoljeni, na koji način promovirati pozitivnu interakciju na vlastitim platformama? Predavač: izv. prof. dr. sc. Lucija Vejmelka

Stručnjaci Centra za sigurniji Internet dostupni su na e-mailu: info@csi.hr te na broj besplatne savjetodavne linije Centra za sigurniji Internet 0800 606 606 koja je dostupna svakim radnim danom od 8:00 do 20:00 sati.