O prof. dr. sc. Gordani Buljan Flander

Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander klinička je psihologinja, integrativni psihoterapeut za djecu, adolescente i odrasle, stalna sudska vještakinja za zlostavljanu i traumatiziranu djecu.

Kroz cijelu se svoju bogatu karijeru bavi zaštitom djece, njihovog mentalnog zdravlja i njihovih prava. Kao dječji psiholog u Klinici za dječje bolesti Zagreb često se susretala sa zlostavljanom i zanemarivanom djecom koja nisu imala potrebnu zaštitu odraslih. Bila je među prvima koji su početkom 90.-tih godina u Hrvatskoj prepoznali ovu problematiku te se upravo toj djeci posvetila kroz cijelu svoju karijeru.

Osnivačica Hrabrog telefona i Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba

Osnivačica je savjetodavne linije za zlostavljanu i zanemarenu djecu “Hrabri telefon”1997. godine te inicijatorica osnivanja Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba 2002. godine. Tijekom njenog mandata ravnateljice Poliklinika je od strane Vijeće Europe bila prepoznata kao model dobre prakse u zaštiti seksualno zlostavljane djece. Upravo je prof. dr. sc. Buljan Flander predstavila Kampanju Vijeća Europe za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom u Europi “One in Five” u Ujedinjenim narodima u New Yorku 2010. godine. Pod njenim vodstvom Poliklinika je 2008. godine dobila Nagradu multidisciplinarnom timu od strane Međunarodnog udruženja za prevenciju zlostavljanja i zanemarivanja djece (ISPCAN) između više od 180 zemalja svijeta

Dobitnica Nagrade za životno djelo u području zaštite prava djeteta 2018. i Državne nagrade za znanost 2019.

Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander dobitnica je brojnih priznanja za svoj rad, između ostalih je i Nagrada za životno djelo u području zaštite prava djeteta 2018. kao i Državne nagrade za znanost 2019.

Svojim znanstvenim, kliničkim i javnim djelovanjem istaknula se kao osoba koja promiče zaštitu djece. Ugledna je sveučilišna nastavnica na više fakulteta i znanstvenica nagrađena nizom stručnih i znanstvenih nagrada, a svojim angažmanom u izuzetno teškom periodu pandemije i potresa 2020. i 2021. godine istaknula se i osobitim doprinosom zaštiti mentalnog zdravlja djece i obitelji grada Zagreba.

Autorica i urednica 11 znanstvenih i stručnih knjiga, više desetaka poglavlja u knjigama i sveučilišnim udžbenicima, gotovo stotinu znanstvenih i stručnih radova, priručnika i brošura, a sve na temu zaštite djece, njihovog mentalnog zdravlja i njihovih prava. Provela je niz nacionalnih znanstvenih istraživanja vezano uz iskustva djece u području stresa, traume i negativnih iskustava u djetinjstvu.

Međunarodne edukacije, supervizije i suradnja

Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander redovno održava edukacije i pozvana predavanja u zemljama regije, kao i u drugim europskim zemljama. Kao ekspert u području zaštite djece angažirana je u europskim projektima, a više od desetljeća je konzultantica UNICEF-a Hrvatska, Srbija, Crna Gora i Slovenija, a surađuje i sa UNICEF-om BiH. Kao ekspert surađuje i sa OSCE-om i IOM-om.

Nakon odlaska s mjesta ravnateljice Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba 2022. nastavlja raditi tretmane, edukacije, savjetovanja i supervizije kroz svoju privatnu praksu GBF Educa d.o.o. Kao redovita profesorica predaje studentima na Hrvatskim studijima, na Pravnom fakultetu i Visokoj školi Edward Bernays u Zagrebu, te na Pravnom fakultetu i Studiju socijalnog rada u Osijeku. Kao licencirani integrativni psihoterapeut za djecu, adolescente i odrasle educira buduće psihoterapeute iz tog psihoterapijskog pravca u Zagrebu i Sarajevu.

ŽIVOTOPIS PROF. DR. SC. GORDANE BULJAN FLANDER MOŽETE PREUZETI OVDJE: