Sudjelovanje na domaćim skupovima

Buljan Flander, G. (2019) Izazovi u odgoju i zaštiti touchscreen generacije. 27. godišnja konferenciju hrvatskih psihologa, Osijek, 6.-9.11.2019.

Buljan Flander, G. (2019). Utjecaj traume i zlostavljanja na razvoj i mentalno zdravlje djece i mladih. Stručni skup “Mentalno zdravlje djece i mladih – izazovi i mogućnosti”. Petrinja, 9.4.2019.

Buljan Flander, G. (2019). Manpulacija djecom i sustavom. Stručni skup “Manipulacija djecom i sustavom: prepoznajemo li emocionalno zlostavljanje djece”, Osijek, 22.3.2019.

Buljan Flander, G. (2018). Između dvije vatre: Trauma visokokonfliktnog razvoda roditelja. 26. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa – knjiga sažetaka. Zagreb: Hrvatsko psihološko društvo, 49-49.

Brezinšćak, T., Španić, A.M., Roje, M., Buljan Flander, G., Raguž, A. (2017). Digitalno djetinjstvo: Prikaz rezultata prvog nacionalnog istraživanja o korištenju suvremenih tehnologija u predškolskoj dobi. Znanstvena konferencija Medijski odgoj i zaštita dječjih prava, Zagreb, 8.12.2017.

Buljan Flander, G. (2017). Sudjelovanje na okruglom stolu Dijete na čekanju – putevi ka integriranoj skrbi, izazovi i mogućnosti. Dječji dom Zagreb. 5.12.2017.

Buljan Flander, G. (2016). Kako vidim sebe i kako mislim da me drugi vide. 4. Hrvatski kongres psihodermatologije s međunarodnim sudjelovanjem. Zagreb.

Buljan Flander, G. (2016). Važnost forenzičkog intervjua sa spolno zlostavljanom djecom i adolescentima bez ginekološkog nalaza zlostavljanja. 1. Hrvatski kongres forenzične ginekologije i perinatologije. Topusko.

Buljan Flander, G. (2016). Govoriti dječjim jezikom – primjena kreativnih intervencija u tretmanu traume u dječjoj dobi. Međunarodni sručni znanstveni skup Sretna djeca – kreativnost u likovnom, dramskom i plesnom izrazu djeteta“. Učilište za likovno obrazovanje, kreativnost i dizajn – Studio Tanay, Zagreb.

Buljan Flander, G. (2016). Cijeli dan pred ekranima – prepoznajemo li granicu prekomjernog korištenja suvremenih tehnologija kod novih generacija? Stručni simpozij „Nove i stare ovisnosti iz perspektive zdravstvenih ustanova u Gradu Zagrebu.“ Gradski ured za zdravstvo u suradnji s Domom zdravlja Zagreb Zapad, Zagreb.

Buljan Flander, G. (2016). Online odrastanje- koliko su suvremene tehnologije promijenile odrastanje i mozemo li uhvatiti korak? Neka nova generacija – izazovi u psihoterapijskom radu s djecom i mladima. Krapinske toplice: Institut za psihoterapiju i savjetovanje djece, mladih i obitelji. 29.09.2016.

Buljan Flander, G., Brezinšćak, T. i Španić, A.M. (2016). Suradnja stručnjaka u zaštiti djece i mladih od seksualnog zlostavljanja i nasilja – primjer dobre prakse. Zbornik radova s interdisciplinarnog znanstveno-stručnog skupa Zaštita prava djece i mladih na seksualno zdravlje, Popović, S. (Ur.), str. 63-71. Rijeka: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Buljan Flander, G. i Španić, A.M. (2015). Multidisciplinarni pristup u prevenciji i zaštiti traumatizirane djece. Znanstveno-stručni skup „I.simpozij o zdravstvenim ustanovama Grada Zagreba“, Zagreb.

Vinšćak, M., Buljan Flander, G. i Selak Bagarić, E. (2014). Tretman djece s teškoćama u učenju u Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba, poster izlaganje. 22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa, Rovinj.

Selak Bagarić, E., Buljan Flander, G., Hrpka, H., Tomić, J. i Bilić, V. (2014). Uloga podržavajuće školske klime u prevenciji elektroničkog nasilja. Simpozij Elektroničko nasilje među školskom djecom: izazov za psihologe u istraživanjima i praksi, 22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa, Rovinj.

Selak Bagarić, E., Buljan Flander, G., Hrpka, H., Tomić, J. i Bilić, V. (2014). Iskustva elektroničkog nasilja kod djece u Hrvatskoj. Simpozij Elektroničko nasilje među školskom djecom: izazov za psihologe u istraživanjima i praksi, 22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa, Rovinj.

Buljan Flander, G. i Matešković, D. (2012). Razotkrivanje seksualnog zlostavljanja – stigma ili šansa za dijete? Zbornik priopćenja sa stručnih skupova pravobraniteljice za djecu. Filipović, G. i Osmak Franjić, D. (Ur.). Zagreb: Pravobranitelj za djecu, 25-31.

Buljan Flander, G. (2012). Manipulacija djecom u postupku razvoda braka. Zbornik radova V. Kongresa nastavnika matematike RH. Ivanušić, I. (Ur.). Zagreb: Hrvatsko matematičko društvo i Profil, 97-99.

Buljan Flander, G. (2012). High conflict divorces – Children in between. 4th European School of Social Paediatrics. Zagreb

Buljan Flander, G., Tomić, J. i Hrpka, H. (2010). Zadovoljstvo roditelja vlastitim roditeljskim vještinama i spremnost na unapređenje razine kvalitete roditeljstva. Program i sažeci izlaganja znanstveno stručnog skupa “Nasilje nad djecom i među djecom”. Kolesarić, V. (Ur.). Osijek : Filozofski fakultet, 91-92.

Škrlec, N., Buljan Flander, G. i Kralj, D. (2010). Stručnjaci kao resurs za poticajno roditeljstvo. Program i sažeci izlaganja znanstveno stručnog skupa “Nasilje nad djecom i među djecom”. Kolesarić, V. (Ur.). Osijek : Filozofski fakultet, 79-80.

Buljan Flander, G., Ćorić Špoljar, R. i Krmek, M. (2010). Prikaz slučajeva – stručnjaci kao resurs za poticajno roditeljstvo. Program i sažeci izlaganja znanstveno stručnog skupa “Nasilje nad djecom i među djecom”. Kolesarić, V. (Ur.). Osijek : Filozofski fakultet, 46-47.

Hrpka, H., Tomić, J. i Buljan Flander, G. (2009). Načini i spremnost poslovnog sektora za društveno odgovorno poslovanje u zajednici. 17. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa – Odgovornost: osobna, profesionalna, društvena, Nazor, M. (Ur). Split: Društvo psihologa, 61-62.

Profaca, B. i Buljan Flander, G. (2009). Podrška djetetu čiji je roditelj u zatvoru. Prava djece čiji su roditelji u zatvoru, Zbornik priopćenja sa stručne rasprave, Gabelica Šupljika, M. (Ur.). Zagreb: Pravobranitelj za djecu, 32-46.

Buljan Flander, G., Krmek, M. i Ćorić Špoljar, R. (2009). Djeca i razvod roditelja. 2. hrvatski kongres primijenjene psihologije. Pačić Turk, Lj., Vlašić-Cicvarić, I. i Barušić, T. (Ur). Opatija: Hrvatska psihološka komora, 98-98.

Hrpka, H., Buljan Flander, G. i Krmek, M. (2009). Prikaz rada savjetovališta za roditelje i djecu udruge „Hrabri telefon“. 2. hrvatski kongres primijenjene psihologije, Pačić Turk, Lj., Vlašić-Cicvarić, I. i Barušić, T. (Ur). Opatija: Hrvatska psihološka komora, 89-90.

Buljan Flander, G. (2008). Povezanost iskustva zlostavljanja i suicidalnost adolescenata. Simpozij o suicidalnosti, Zagreb.

Škrlec, N., Buljan Flander, G. i Kralj, D. (2008). Prikaz slučaja – nasilje modernim oblicima komunikacije: mobitel. 2. znanstveno-stručni skup „Nasilje nad djecom i među djecom“ – Program i sažeci izlaganja, Kolesarić, V., Metzing, A., Šincek, D. i Tomašić, J. (Ur). Osijek: Filozofski fakultet, 79-79.

Krmek, M., Buljan Flander, G. i Ćorić Špoljar, R. (2008). Tretman traumatizirane djece u Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba, 2. znanstveno-stručni skup „Nasilje nad djecom i među djecom“ – Program i sažeci izlaganja, Kolesarić, V., Metzing, A., Šincek, D. i Tomašić, J. (Ur). Osijek: Filozofski fakultet, 69-69.

Hrpka, H., Tomić, J. i Buljan Flander, G. (2008). Važnost javne svijesti u prevenciji nasilja nad i među djecom. 2. znanstveno-stručni skup „Nasilje nad djecom i među djecom“ – Program i sažeci izlaganja, Kolesarić, V., Metzing, A., Šincek, D. i Tomašić, J. (Ur). Osijek: Filozofski fakultet, 68-68.

Buljan Flander, G., Bačan, M. i Krmek, M. (2008). Psihoterapija traumatizirane djece, Prvi hrvatski psihoterapijski kongres, Zbornik radova, Gregurek, R. (Ur). Zadar, 54-54.

Buljan Flander, G., Azenić, I. i Katalinić, V. (2008). Zaštita dječjih prava – doprinos Hrabrog telefona. Socijalni rad u promicanju ljudskih prava – 3. konferencija socijalnih radnika Republike Hrvatske, Pula – Zbornik radova, Hrvatska udruga socijalnih radnika (Ur). Zagreb: Hrvatska udruga socijalnih radnika, 2008.

Kolega, M., Hrpka, H. i Buljan Flander, G. (2008). Slika nastavnika u dnevnim novinama. 16. godišnja konferencija psihologa: Psihologija – mediji – etika, Knjiga sažetak, Hadžiselimović, Dž., Kolesarić, V., Pregrad, J. i Plavšić, M. (Ur). Poreč: Hrvatsko psihološko društvo, 125-126.

Buljan Flander, G. i Štimac, D. (2008). Poliklinika za zaštitu djece- nakon 5 godina. 4. kongres socijalne psihijatrije, Dubrovnik – Zbornik radova, Hotujac, Lj. i Begić, D. (Ur). Zagreb: Hrvatsko psihijatrijsko društvo, 2008.

Buljan Flander, G. (2007). Gdje su granice empatije u terapiji zlostavljane djece. Terapeutova afektivna reakcija u interkulturalnom liječenju složenih posttraumatskih stanjaDubrovnik, Gregurek, R., Drožđek, B., Lindy, J.D. i Braš, M. (Ur). Osijek: Grafika d.o.o., 185-194.

Krmek, M., Buljan Flander, G., Hrpka, H. (2007). Nasilje među vršnjacima internetom, Psihologija i nasilje u suvremenom društvu – Zbornik radova, Kolesarić, V., Metzing, A., Duran, M. i Ljubin, T. (Ur). Osijek: Filozofski fakultet, 2007.

Hrpka, H., Krmek, M., Buljan Flander, G. (2007). Prikaz preventivnog projekta “Sigurni internet”. Psihologija i nasilje u suvremenom društvu – Zbornik radova, Kolesarić, V., Metzing, A., Duran, M. i Ljubin, T. (Ur). Osijek: Filozofski fakultet, 243-251.

Krmek, M., Škrlec, N. i Buljan Flander, G. (2007). Nasilje preko modernih oblika komunikacije – interneta i mobitela, 9. CARNet-ova korisnička konferencija, Rijeka.

Hrpka, H., Buljan Flander, G., Crnogorac N. (2007). Prevencija nasilja putem interneta. 15. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Prevencija, (re)habilitacija, psihoedukacija kroz interdisciplinarnost – Knjiga sažetaka, Lopižić, J. (Ur). Cavtat: Hrvatsko psihološko društvo i Društvo psihologa Dubrovnika, 119-120.

Krmek, M., Durman Marijanović, Z. i Buljan Flander, G. (2007). Kognitivno bihevioralni pristup u radu s traumatiziranom djecom. 15.godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Prevencija, (re)habilitacija, psihoedukacija kroz interdisciplinarnost – Knjiga sažetaka, Lopižić, J. (Ur). Cavtat: Hrvatsko psihološko društvo i Društvo psihologa Dubrovnika.

Buljan Flander, G. i Katalinić, V. (2007). Multidisciplinarni pristup u radu sa zlostavljanom i zanemarenom djecom. 3. Simpozij socijalnih radnika: “Kvaliteta i profesionalna odgovornost u socijalnom radu”, Osijek – Zbornik sažetaka, Katkić Stanić, T. (Ur). Zagreb: Marko M. usluge d.o.o.

Buljan Flander, G. i Hrpka, H. (2006). Stres nastavnika, 31. Škola pedagoga Hrvatske, Pula.

Krmek, M., Buljan Flander, G. i Hrpka, H. (2006). Nasilje među vršnjacima preko interneta, Znanstveno-stručni skup „Psihologija nasilja i zlostavljanja“, Osijek.

Hrpka, H., Krmek, M. i Buljan Flander, G. (2006). Rezultati istraživanja o iskustvima djece pri korištenju Interneta, Znanstveno-stručni skup „Psihologija nasilja i zlostavljanja“, Osijek.

Buljan Flander, G. i Hrpka, H. (2006). Udruga Hrabri telefon – telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu, 1. hrvatski kongres primijenjene psihologije: Psiholozi u unaprjeđenju i zaštiti zdravlja – interdisciplinarni pristup, Zagreb.

Buljan Flander, G. (2006). Izloženost djece zlostavljanju – jesmo li naučili nešto? Znanstveno-stručni skup „Psihologija nasilja i zlostavljanja“, . Osijek.

Buljan Flander, G., Profaca, B., Ćosić, I. i Puhovski, S. (2005). Etička pitanja (psihologa) u dijagnostici i tretmanu zlostavljane i zanemarene djece i mladih. 13. godišnja konferencija hrvatskih psihologa, Osijek.

Buljan Flander, G. i Profaca, B. (2004). Etičke dileme u radu sa zlostavljanom djecom, VI Kongres Hrvatskog pedijatrijskog društva, Zagreb.

Buljan Flander, G. (2004). Multidisciplinarni pristup djeci žrtvama nasilja, Prvi simpozij socijalnih radnika „Uloga socijalnog rada u zaštiti djece“, Zagreb.

Buljan Flander, G. (2003). Kratkoročne i dugoročne posljedice seksualnog zlostavljanja u djetinjstvu, Mladi i nasilje, Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Zagrebu.

Buljan Flander, G. (2003). Uloga pedijatra u prepoznavanju zlostavljanog djeteta, XXII. Stručni sastanak pedijatara Dalmacije.

Buljan Flander, G. (2002). Seksualno zlostavljanje djece, V. Kongres Hrvatskog pedijatrijskog društva, IV. Kongres pedijatrijske sekcije hrvatskog udruženja medicinskih sestara, Šibenik, Pediatria Croatica, (vol. 46, suppl. 3).

Kocijan-Hercigonja, D., Buljan Flander, G., Peto-Kujundžić, L., Vidović, D. i Opačić, M. (2002). Zlostavljanje djece, III. Hrvatski psihijatrijski kongres „Za duševno zdravlje i međusobno razumijevanje“, Osijek.

Kocijan-Hercigonja, D. i Buljan Flander, G. (2002). Specifičnosti vještačenja zlostavljane djece, Treći hrvatski psihijatrijski kongres „Za duševno zdravlje i međusobno razumijevanje“, Osijek.

Buljan Flander, G. i Karlović, A. (2002.): Etička pitanja u istraživanjima o zlostavljanju djece. Stručni skup Etika istraživanja s djecom, Vijeće za djecu.

Kocijan-Hercigonja, D., & Buljan Flander, G. (2001). Premise za učinkovitu psihoterapiju i zaštitu zlostavljane djece u zdravstvenom sustavu. Zlostavljanje djece u Državnom zavodu za djecu, mladež i zaštitu majčinstva. Zagreb.

Buljan Flander, G., Rister, M., Prvčić, I., Karlović, A., Sarađen, M. i Klapan, A. (2001). Telefonsko savjetovanje kao oblik prevencije i intervencije u području zlostavljanja djece, III. Hrvatski kongres školske i sveučilišne medicine, Zagreb.

Buljan Flander, G. (2001). Mogućnosti poboljšanja zaštite zlostavljane i zanemarene djece u našem društvu, Nasilje nad djecom u obitelji, Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, Zagreb.

Buljan Flander, G. (2000). Simptomi i tretman zlostavljanih adolescenata, Položaj adolescenata u obitelji, Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, Zagreb.