Kontakt i naručivanje

Kontakti na naručivanje za savjetovanje i psihoterapiju kod prof. dr. sc. Gordane Buljan Flander (djeca, mladi i odrasli):

E-mail: gordana.flander79@gmail.com

Telefon: 098 453 114

Termini se održavaju po dogovoru u Zagrebu u prostoru Centra za djecu, adolescente i roditelje “Dar”, Ulica grada Vukovara 237B/I. kat ili online.