Uvjeti korištenja

Ovi uvjeti korištenja odnose se na korištenje web stranice gordana-buljan-flander.com i društvenih mreža prof. dr. sc. Gordane Buljan Flander (You Tube, Facebook i Twitter) kojima upravlja tvrtka GBF Educa d.o.o.

Opće odredbe

1. Smatrat ćemo da ste u cijelosti upoznati s ovim uvjetima, da su vam jasni i da ih prihvaćate s prvim vašim korištenjem web stranice gordana-buljan-flander.com. Ako niste suglasni s ovim uvjetima korištenja molimo vas da ne pristupate web stranici gordana-buljan-flander.com i ne koristite njene sadržaje niti društvene mreže. Ako imate bilo kakva pitanja ili nejasnoće vezano za ove uvjete korištenja, molimo da se obratite na kontakt GBF Educa d.o.o.

2. Izgled i sadržaj web stranice gordana-buljan-flander.com i društvenih mreža Gordane Buljan Flander kao i uvjete korištenja možemo iz određenih razloga izmijeniti te ih dopunjavamo novim sadržajem, stoga vas molimo da ih povremeno iznova proučite, kako biste se upoznali s mogućim promjenama. Smatrat ćemo da vaše naknadno korištenje web stranice gordana-buljan-flander.com i društvenih mreža prof. dr. sc. Gordane Buljan Flander predstavlja vaš pristanak na sve eventualne izmjene uvjeta korištenja.

3. GBF Educa d.o.o. ima sva prava na sadržaj, tekstove, fotografije portala gordana-buljan-flander.com kao i društvenih mreža prof. dr. sc. Gordane Buljan Flander. Dozvoljeno je dijeljenje i objavljivanje sadržaja, tekstova i fotografija s web portala gordana-buljan-flander.com i s društvenih mreža Gordane Buljan Flander u svrhu informiranja , uz navođenje izvora i linka na stranicu gordana-buljan-flander.com. Nije dopušteno dijeljenje i objavljivanje sadržaja, tekstova i fotografija s web portala gordana-buljan-flander.com za bilo kakve komercijalne svrhe niti za izričito niti prikriveno oglašavanje.

5. Ne dopuštamo na društvenim mrežama prof. dr. sc. Gordane Buljan Flander objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjenu sadržaja kojima se krše važeći hrvatski propisi, osobito neistinite, uvredljive, prijeteće, proste, zlostavljajuće, vulgarne, rasističke i druge sadržaje koji potiču mržnju bilo koje vrste, kao i sadržaje kojima se vrši povreda tuđeg autorskog prava i drugih prava intelektualnog vlasništva, neovlašteno otkrivaju podaci koji predstavljaju poslovnu ili drugu tajnu, privatne poruke, osobni podaci treće osobe ili se vrijeđa pravo na osobnost treće osobe.

6. Na društvenim mrežama prof. dr. sc. Gordane Buljan Flander ne dopuštamo objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjenu sadržaja kojih niste autor, odnosno nositelj autorskog prava i/ili drugih prava intelektualnog vlasništva na tim sadržajima niti ako nemate dozvolu autora za korištenje tih sadržaja.

7. Na društvenim mrežama prof. dr. sc. Gordane Buljan Flander ne dopuštamo objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjenu sadržaja kojima se vrijeđaju prava djece, pravo na privatnost ostalih korisnika i trećih osoba uključujući i privatne poruke.

8. Na društvenim mrežama prof. dr. sc. Gordane Buljan Flander, uključujući i privatne poruke, ne dopuštamo:
– izričito ili prikriveno oglašavanje bilo kakvih proizvoda ili usluga;
– izričito ili prikriveno oglašavanje osobnih internetskih stranica ili blogova;
– korištenje sadržaja i funkcionalnosti društvenih mreža prof. dr. sc. Gordane Buljan Flander na način koji može uzrokovati štetu njoj, ostalim korisnicima, partnerima ili bilo kojoj trećoj osobi;
– lažno predstavljanje sa svrhom prijetnje, manipulacije, prijevare ili dovođenja u zabludu prof. dr. sc. Gordane Buljan Flander, ostalih korisnika ili trećih osoba;
– objavljivanje, slanje, učitavanje ili razmjenu neželjenih sadržaja korisnicima ili trećim osobama bez njihovog prethodnog pristanka ili traženja, uključujući i višestruko slanje materijala istog ili vrlo sličnog sadržaja (spamming), lančana pisma, piramidalne sheme itd.

9. Ne dopuštamo bilo kakvo ometanje ili onemogućavanje korištenja web stranice gordana-buljan-flander.com i društvenih mreža prof. dr. sc. Gordane Buljan Flander drugim korisnicima.

10. Na web portalu gordana-buljan-flander.com i na društvenim mrežama prof. dr. sc. Gordane Buljan Flander ne dopuštamo svjesno objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjenu sadržaja koji sadrže računalne viruse, crve, računalne kodove, datoteke i programe koji mogu imati za posljedicu ometanje, ograničavanje rada ili uništenje bilo kojeg računalnog programa ili bilo koje računalne i druge opreme.

11. Ne dopuštamo neovlašteno prikupljanje, spremanje, prenošenje i korištenje bilo kakvih osobnih podataka korisnika web stranice gordana-buljan-flander.com i društvenih mreža prof. dr. sc. Gordane Buljan Flander.

12. U slučaju nepoštivanja odredbi o sadržajima i aktivnostima iz uvjeta korištenja, svi korisnici i treće osobe snosit će odgovarajuće zakonske posljedice te će odgovarati za bilo koju štetu koja se nedopuštenim aktivnostima prouzroči nama, ostalim korisnicima ili trećim osobama.

Obvezujemo se bez odgađanja ispitati svaku prijavu koja je vezana za povredu iz ovog odjeljka, a osobito ako je njome zatraženo uklanjanje određenog sadržaja sa web stranice gordana-buljan-flander.com i sa društvenih mreža Gordane Buljan Flander. Od korisnika u tom slučaju očekujemo maksimalnu suradnju pri utvrđivanju činjenica. Ako utvrdimo da je prijavljeni postupak suprotan odredbama uvjeta korištenja, ali i u drugim slučajevima u kojima to smatramo svrsishodnim, takav ćemo sadržaj ukloniti s web stranice gordana-buljan-flander.com i s društvenih mreža Gordane Buljan Flander.

Pravo intelektualnog vlasništva

Na web stranici gordana-buljan-flander.com i na društvenim mrežama prof. dr. sc. Gordane Buljan Flander pojavljuju se materijali čiji je sadržaj zaštićen autorskim pravom (npr. tekstovi, fotografije, crteži) i drugim pravima intelektualnog vlasništva (logotipi, zaštitni znakovi i sl.). Svaki korisnik web stranice gordana-buljan-flander.com i društvenih mreža Gordane Buljan Flander snosi vlastitu odgovornost za poštivanje tuđeg autorskog prava i drugih prava intelektualnog vlasništva koja se odnose na sadržaje dostupne na web stranici gordana-buljan-flander.com i na društvenim mrežama prof. dr. sc. Gordane Buljan Flander.

Ograničenje odgovornosti za štetu

  1. Sadržaji koje korisnici učitaju na web stranici gordana-buljan-flander.com i na društvenim mrežama prof. dr. sc. Gordane Buljan Flander u bilo kojem obliku uzimaju se isključivo “takvima kakvi jesu”, odnosno “kako su dostupni”, te se ne smatramo odgovornima za moguće posljedice, uključujući bilo kakvu štetu koja može biti uzrokovana ostalim korisnicima ili trećim osobama, a koja može proizaći iz različitih tumačenja sadržaja koji se nalaze na web stranici gordana-buljan-flander.com i društvenim mrežama prof. dr. sc. Gordane Buljan Flander.
  2. Usprkos uloženim razumnim naporima, ne jamčimo da će web stranica gordana-buljan-flander.com, odnosno svi njezini sadržaji, kao i sadržaji na društvenim mrežama prof. dr. sc. Gordane Buljan Flander uvijek biti dostupni i raspoloživi, te da neće sadržavati pogreške i računalne programe koji bi mogli prouzročiti štetu ostalim korisnicima ili trećim osobama (npr. virusi, crvi i sl.).
  3. Do najveće mjere dopuštene važećim pravnim propisima isključujemo odgovornost:

– za bilo kakvu štetu nastalu korisnicima ili trećim osobama uslijed objavljivanja na društvenim mrežama sadržaja suprotnih uvjetima korištenja od strane korisnika, trećih osoba, sponzora, oglašivača, itd.;
– za bilo kakvu štetu koju korisnici ili treće osobe prouzroče ili pretrpe u svezi s korištenjem web stranice gordana-buljan-flander.com i društvenih mreža prof. dr. sc. Gordane Buljan Flander, osobito u slučaju zlouporabe, uništenja ili oštećenja sadržaja ili funkcije i sl.;
– za štetu uzrokovanu drugim korisnicima ili trećim osobama zbog povrede njihovog autorskog prava ili drugih prava intelektualnog vlasništva, zbog objave ili učitavanja sadržaja od strane drugih korisnika na web stranici gordana-buljan-flander.com i društvenim mrežama prof. dr. sc. Gordane Buljan Flander;
– za štetu nastalu korisnicima i/ili trećim osobama uslijed privremene nedostupnosti web stranice gordana-buljan-flander.com i društvenih mreža Gordane Buljan Flander, odnosno pojedinih sadržaja ili funkcija;
– za štetu koju oglašivači uzrokuju sadržajima reklama koje se objavljuju na društvenim mrežama, putem svojih oglasnih stranica koje su dostupne korisnicima, a vezano za istinitost i točnost tih sadržaja, dostupnost reklamiranih proizvoda i usluga korisnicima;
– za bilo kakvu štetu prouzročenu korisnicima ili trećim osobama izmjenama ili ukidanjem pojedinih sadržaja, funkcija, usluga, dizajna, koncepcije web stranice gordana-buljan-flander.com;
– za bilo kakvu štetu uzrokovanu korisnicima ili trećim osobama, vezano za korištenje internet stranica trećih osoba, a kojima je omogućen pristup putem linkova objavljenih na web stranici gordana-buljan-flander.com i na društvenim mrežama prof. dr. sc. Gordane Buljan Flander.

Ažurirano: 25.7.2022.