Nastavna djelatnost

Aktualna nastavna djelatnost

Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji

2000. – Psihološko savjetovanje, nositelj kolegija

psihologija, diplomski studij

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet

2005. – Preventivni i socijalni aspekti pedijatrije, nastavnik

specijalistički poslijediplomski studij ”Pedijatrija”’

2004. – Odabrana poglavlja psihoterapijskih tehnika i metoda, nastavnik

specijalistički poslijediplomski studij ”Psihoterapija”

Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet

2009. –  Zaštita (dentalno) zanemarenog i zlostavljanog djeteta, suradnik na kolegiju

poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij ”Dentalna medicina”

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet

2009. –Dječja i adolescentna forenzična psihologija, nositelj kolegija, diplomski studij

Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet

2011. –   Nasilje i djeca, poslijediplomski specijalistički studij ”Prava djece”, nositelj kolegija

Veleučilište Baltazar Krčelić, Zaprešić

2011. –  Psihologija komunikacije, nositelj kolegija

specijalistički diplomski stručni studij ”Komunikacijski menadžment”

Visoka škola za komunikacijski menadžment Edward Bernays

2013. –  Socijalna psihologija, nositelj kolegija

katedra za interkulturalnu komunikaciju

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti (SB)

2014. –  Zlostavljana i zanemarena djeca, nositelj kolegija

Sveučilište u Dubrovniku

2014. – 2015. Pedijatrijska psihologija, nositelj kolegija

stručni studij ”Kliničko sestrinstvo”, diplomski studij, Sveučilište u Dubrovniku

Ostala nastavna djelatnost

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

2011. – 2013. Psihopatologija u djetinjstvu i adolescenciji, nositelj kolegija

matematika i informatika – nastavnički smjer, diplomski studij

Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji

2003. – 2011. Kompetentno roditeljstvo, nositelj kolegija, psihologija, diplomski studij

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, Psihologija

2008. – 2010. Psiholog volonter u civilnom društvu, nositelj kolegija, preddiplomski studij

2007. – 2011. Psihologija nasilja i zlostavljanja, nositelj kolegija, preddiplomski studij

2005. – 2008. Uvod u kliničku psihologiju, nositelj kolegija, preddiplomski studij

2006. – 2008. Klinička psihologija, nositelj kolegija, diplomski studij

2007. – 2008. Psihologijsko mišljenje i nalazi, nositelj kolegija, diplomski studij

2006. – 2007. Odabrana poglavlja iz kliničke psihologije, nositelj kolegija, diplomski studij