Znanstveni radovi

Selak Bagarić, E., Buljan Flander, G., Roje, M., & Raguž, A. Korištenje suvremenih tehnologija i nekih pokazatelja mentalnog zdravlja predškolske djece u Hrvatskoj. Archives of Psychiatry Research: An International Journal of Psychiatry and Related Sciences57(1), 69-80.

Roje Đapić, M., Flander, G. B., & Bagarić, E. S. Small children in front of screens: Croatia in relation to Europe and the world. Napredak: Časopis za interdisciplinarna istraživanja u odgoju i obrazovanju, 161 (1-2), 1-13.

Roje Đapić, M., Buljan Flander, G. i Prijatelj, K. (2020). Children Behind Closed Doors Due to COVID-19 Isolation: Abuse, Neglect and Domestic Violence. Archives of Psychiatry Research, 56 (2), 181-192.

Jeleč, V., Buljan Flander, G., Raguž, A., Prijatelj, K., & Vranjican, D. (2020). Elektroničko nasilje među djecom i mladima: Pregled preventivnih programa. Psihologijske teme29(2), 459-481.

Roje Đapić, M., i Buljan Flander, G. (2019). Prevencija emocionalnog zlostavljanja djece u visokokonfliktnim razvodima roditelja: Analiza stanja u Hrvatskoj. Kriminologija & socijalna integracija: časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju27(2), 256-274.

Pavičić Vukičević, J., Galić, R. i Buljan Flander, G. (2019). Percepcija kolektivne efikasnosti kao prediktor vršnjačkoga nasilja u virtualnom svijetu. Napredak, 160 (3-4), 199-220.

Erceg, T., Buljan Flander, G. i Brezinšćak, T. (2018). The Relationship Between Compulsive Internet Use and Symptoms of Depression and Anxiety in Adolescence. Alcoholism and Psychiatry Research, 54:101-112.

Buljan Flander, G., Brezinšćak, T. i Španić, A.M. (2016). Suradnja stručnjaka u zaštiti djece i mladih od seksualnog zlostavljanja i nasilja – primjer dobre prakse. U: Popović, S. (Ur.), Zbornik radova s interdisciplinarnog znanstveno-stručnog skupa Zaštita prava djece i mladih na seksualno zdravlje (str. 63-71). Rijeka: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Roje, M., Rezo, I., & Buljan Flander, G. (2016). Quality of Life and Psychosocial Needs of Children Suffering from Chronic Skin Diseases. Alcoholism and Psychiatry Research, 52(2), 133-134.

Buljan Flander, G., Dugić, S. i Handabaka, I. (2015). Odnos elektroničkog nasilja, samopoštovanja i roditeljskih čimbenika kod adolescenata. Klinička Psihologija, 8 (2), 176-178.

Buljan Flander, G., Tarabić, B. N. i Čuković-Bagić, I. (2015). Child Abuse and Neglect: Croatian Dental Practitioners’ Experience and Knowledge. Alcoholism and Psychiatry Research51(2), 127–136.

Sarajlić Vuković, I., Boričević Maršanić, V., Aukst Margetić, B., Paradžik, Lj., Vidović, D. i Buljan Flander, G. (2015). Self-Reported Emotional and Behavioral Problems, Family Functioning and Parental Bonding Among Psychiatric Outpatient Adolescent Offspring of Croatian Male Veterans with Partial PTSD. Child & Youth Care Forum44(5), 655–669. http://doi.org/10.1007/s10566-015-9299-9

Bilić, V., Buljan Flander, G. i Rafajac, B. (2014). Life Satisfaction and School Performance of Children Exposed to Classic and Cyber Peer Bullying. Collegium Antropologicum38(1), 21–29.

Buljan Flander, G., Štimac, D., Selak Bagarić, E. i Vinšćak, M. (2014). Patterns of and Copying with Cyberbullying in Croatia. The International Journal of Person Centered Medicine4(4), 251–256.

Buljan Flander, G., Štimac, D. i Ćorić Špoljar, R. (2013). Podrška obitelji i prijatelja kao čimbenik prilagodbe djeteta na razvod roditelja. Klinička Psihologija6(1-2), 63–77.

Jelić Tuščić, S., Buljan Flander, G. i Matešković, D. (2013). The consequences of childhood abuse. Paediatrics Today9(1), 24–35. http://doi.org/10.5457/p2005-114.58

Sambolek, A., Buljan Flander, G. i Krmek, M. (2010). Analiza dječjih crteža ljudske figure i usporedba s roditeljskim procjenama dječjega ponašanja. Napredak151(2), 291–311.

Buljan Flander, G., Čosić, I. i Profaca, B. (2009). Exposure of children to sexual content on the Internet in Croatia. Child Abuse & Neglect33, 849–856. http://doi.org/10.1016/j.chiabu.2009.06.002

Kolega, M., Hrpka, H. i Buljan Flander, G. (2009). Slika nastavnika u dnevnim novinama. Odgojne Znanosti11(2), 461–477.

Buljan Flander, G., Ćorić Špoljar, R. i Štimac, D. (2009). Smetnje doživljavanja i ponašanja kod roditelja kao rizični faktori zlostavljanja djece u obitelji. Suvremena Psihologija12(1), 119–133.

Ruševljan, A., Buljan Flander, G. i Krmek, M. (2009). Percepcija roditeljskog prihvaćanja-odbijanja i prilagodba djece srednjoškolske dobi. Klinička Psihologija2(1-2), 39–52.

Buljan Flander, G., Čorić, V. i Štimac, D. (2008). Iskustvo, znanja i stavovi liječnika primarne zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj o zlostavljanju i zanemarivanju djece. Suvremena Psihologija11(2), 313–328.

Buljan Flander, G. (2008). Internet i djeca – trebamo li se brinuti? U V. Kolesarić (Ur.), Nasilje nad djecom i među djecom – Zbornik radova II. znanstveno-stručnog skupa (str. 13–22). Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Filozofski fakultet.

Čorić, V. i Buljan Flander, G. (2008). Zanemarivanje djece – rizični čimbenici, posljedice, uloga liječnika i mogućnosti prevencije. Paediatria Croatica52, 29–33.

Čorić, V., Buljan Flander, G. i Štimac, D. (2008). Seksualno zlostavljanje djece: dijagnostička obrada i čimbenici koji utječu na razotkrivanje. Paediatria Croatica52, 263–267.

Buljan Flander, G., Durman Marijanović, Z. i Ćorić Špoljar, R. (2007). Pojava nasilja među djecom s obzirom na spol, dob i prihvaćenost-odbačenost u školi. Društvena Istraživanja87-88(1-2), 157–174.

Buljan Flander, G. (2007). Izloženost djece nasilju – Jesmo li nešto naučili? U V. Kolesarić (Ur.), Psihologija i nasilje u suvremenom društvu – Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa Psihologija nasilja i zlostavljanja (str. 45–52). Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Filozofski fakultet.

Krmek, M. i Buljan Flander, G. (2007). Nasilje među vršnjacima Internetom. U V. Kolesarić (Ur.), Psihologija i nasilje u suvremenom društvu – Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa Psihologija nasilja i zlostavljanja (str. 125–132). Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Filozofski fakultet.

Puhovski, S., Karlović, A. i Buljan Flander, G. (2004). Validacija upitnika o emocionalnom zlostavljanju. Društvena Istraživanja71(3), 555–578.

Ćosić, I., Buljan Flander, G. i Karlović, A. (2002). Povezanost zlostavljanja u djetinjstvu i nekih aspekata psihičkog funkcioniranja adolescenata. Suvremena Psihologija5(2), 191–205.

Fabljanić, S., Buljan Flander, G. i Karlović, A. (2002). Epidemiological study on the incidence of childhood abuse experiences among high school students of Sisacko-Moslavacka County. Paediatria Croatica46, 169–173.

Šikić, N., Javornik, N., Stracenski, M., Bunjevac, T. i Buljan-Flander, G. (1997). Psychopathological differences among three groups of school children affected by the war in Croatia. Acta Med Croatica51, 143–149

Šikić, N., Buljan-Flander, G. i Stracenski, M. (1995). ADHD and Personality Characteristics in School Children. Paediatria Croatica39, 13–18.

Šikić, N., Buljan-Flander, G., Marčelja, A. i Mejaški-Bošnjak, V. (1995). Personality traits in school children with epilepsy. Acta Med Croatica49, 121–126.

Šikić, N., Ivičević-Desnica, J. i Buljan-Flander, G. (1990). Perceptivne vizuo-motorne sposobnosti djece s artikulacijskim govornim poremećajima. Arhiv ZMD34, 95–104.

Buljan-Flander, G., Šikić, N. i Marušić-Della Marina, B. (1988). Utvrđivanje perceptivnih deficita pomoću vizualnih labirinata apliciranih putem mikrokompjutora kod predškolske djece s vjerojatnim moždanim oštećenjem i dijagnozom epilepsije. Arhiv ZMD32, 259–272.

Marušić-Della Marina, B., Šikić, N., Čuturić, N., Urli, A., Bošnjak, V., Lulić, L. i Buljan, G. (1987). Neki klinički neurološki i psihološki aspekti adolescenata s epilepsijom koja je započela u ranoj dječjoj dobi. Arhiv ZMD31(3), 221–234.

Buljan, G., Šikić, N. i Marušić-Della Marina, B. (1986). Ispitivanje vizuo-motornih sposobnosti predškolske djece s minimalnim neurorazvojnim poremećajima primjenom kompjuteriziranih perceptivnih labirinata. Arhiv ZMD30(3-4), 249–269.

Čuturić, N., Urli, A., Grgić-Jandriš, D. i Buljan, G. (1986). Smetnje ponašanja u djece ruralne i urbane sredine. Arhiv ZMD30(1), 81–90.

Čuturić, N. i Buljan, G. (1983). Izloženost školske djece sredstvima ovisnosti u urbanoj i ruralnoj sredini. Arhiv ZMD27(2), 115–122.