Projekti

2020. – 2021. Povjerenstvo za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih Grada Zagreba tijekom i nakon COVID-19 krize, predsjednica

2020. – Treća europska konferencija s međunarodnim sudjelovanjem EAPAP-a (Europske asocijacije stručnjaka u području otuđenja) o otuđenju djece od roditelja u organizaciji Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, organizator

2020.- 2022. PROMISE 3 (Promoting Multidisciplinary Interagency Services for Child Victims of Violence, hrv. Poticanje djeci prilagođenih multidisciplinarnih i međuinstitucionalnih usluga za djecu žrtve i svjedoke nasilja) – ekspert

2017. – 2019. PROMISE 2 (Promoting Multidisciplinary Interagency Services for Child Victims of Violence, hrv. Poticanje djeci prilagođenih multidisciplinarnih i međuinstitucionalnih usluga za djecu žrtve i svjedoke nasilja) – ekspert

2015. – 2017. PROMISE 1 (Promoting Multidisciplinary Interagency Services for Child Victims of Violence, hrv. Poticanje djeci prilagođenih multidisciplinarnih i međuinstitucionalnih usluga za djecu žrtve i svjedoke nasilja) – ekspert

2014. – danas – Edukacija oponomoćenika za djecu u kontaktu sa zakonom – rad sa maloljetnim žrtvama i počiniteljima kaznenih djela, predavač

2014. – danas – ChildProtection Hub, edukator i član multidisciplinarnog tima

2010. – 2016. Kampanja Vijeća Europe “One in five” za zaustavljanje seksualnog nasilja na djecom, ekspert i primjer dobre prakse

2011. –  Justice for Children Project IPA 2011: „Međunarodno savjetovanje za pružanje tehničke pomoći nadležnim institucijama u razvoju i provođenju specijaliziranog, visokokvalitetnog, po mjeri napravljenog nastavnog plana za policijske službenike za maloljetničko pravosuđe“ – konzultant UNICEF-a Crna Gora

1997. – danas Hrabri Telefon -utemeljiteljica i predsjednica udruge do 2003., a od 2003. voditeljica znanstvenih i stručnih programa i članica Upravnog odbora

1996. – 2003. Prevencija i intervencija na području zlostavljanja i zanemarivanja djecestručni projekt koji se provodio kroz multidisciplinarne timove na 6 lokacija u Hrvatskoj – koordinator, edukator i supervizor -temeljem projekta pokrenula je inicijativu za osnivanje Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba