Mentorstva

Sveučilište u Sarajevu, Fakultet zdravstvenih nauka, mentor na doktorskom studiju

Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, mentor na doktorskom studiju

Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, mentor na doktorskom studiju

Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Studij socijalnog rada, mentor na doktorskom studiju

Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, mentor na postdiplomskom specijalističkom studiju “Prava djeteta”

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju, mentor u poslijediplomskom studiju kliničke psihologije

Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, mentor diplomskih radova

Sveučilište u Osijeku, Katedra za psihologiju Filozofskog fakulteta, mentor diplomskih radova

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju, mentor studentske prakse