Poglavlja u knjigama

Buljan Flander, G., Selak Bagarić, E. (2020). Zlostavljano dijete. U: Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta. Zagreb: Medicinska naklada d.o.o.  (Udžbenik za srednje medicinske škole)

Recenzenti: prof. dr. sc. Siniša Opić

izv. prof. dr. sc. Maša Malenica, dr. med. 

Kristina Kužnik, mag. med. techn.

Buljan Flander, G., Brezinšćak, T., Selak Bagarić, E., Čuković-Bagić, I. (2019). Psihološki aspekti oralnog zdravlja. U Lauc, T., Čuković-Bagić, I. (Ur.) Čeljust, zubi, lice – Dentalna i kraniofacijalna antropologija. Zagreb: Alfa d.d. (sveučilišni udžbenik)

Recenzenti: akademik prof.dr.sc. Pavao Rudan, dr.med.

prof.dr.sc. Hrvoje Brkić, dr.med.dent.

prof.dr.sc. Ozren Polašek, dr.med

Buljan Flander, Selak Bagarić, E., G., Brezinšćak, T., Čuković-Bagić, I. (2019). Psihosocijalni značaj izgleda i disfiguracije lica i zuba U Lauc, T., Čuković-Bagić, I. (Ur.) Čeljust, zubi, lice – Dentalna i kraniofacijalna antropologija. Zagreb: Alfa d.d. (sveučilišni udžbenik)

Recenzenti: akademik prof.dr.sc. Pavao Rudan, dr.med.

prof.dr.sc. Hrvoje Brkić, dr.med.dent.

prof.dr.sc. Ozren Polašek, dr.med

Ćorić Špoljar, R., Buljan Flander, G. i Peto-Kujundžić, L. (2018). Spolno zlostavljanje u dječjoj i adolescentnoj dobi (psihološko-socijalna forenzika) U:  Habek, D., Marton, I., Prka  M, Tikvica Luetić, A. (Ur.) Forenzička ginekologija i perinatologija. Zagreb: Medicinska naklada.

Recenzenti: Prof.dr.sc. Zlatko Hrgović, Frankfurt/Main

Prof.prim.dr.sc. Petar Klarić, Zagreb

Prof.prim.dr.sc. Vlado Jukić, Zagreb

Doc.dr.sc. Faris Mujezinović, Maribor

Vladimir Terešak, dipl.iur.,odvjetnik, Zagreb

Selak Bagarić E., Buljan Flander, G., Roje, M., Raguž, A., Prijatelj, K., Kuculo, I. (2018). Prepoznavanje otuđenja od roditelja u brakorazvodu. U Dimovski, D., Stanojević, J. i Kostić, M. (Ur.), Roditeljstvo, dar, teškoća, šansa. Pravni fakultet Sveučilišta u Nišu.

Recenzenti: prof. dr. sc. Aleksandar Jugović

doc. dr. sc. Ivan Djokic

doc. dr. sc. Marina Simović

Buljan Flander, G. i Ćorić Špoljar, R. (2018). Roditeljstvo nekad i danas. U G. Buljan Flander (Ur.), Znanost i umjetnost odgoja: Praktični priručnik o suvremenom odgoju za roditelje i odgajatelje. Sveta Nedelja: Geromar d.o.o.

Recenzenti: prof. dr. sc. Predrag Zarevski

prof. dr. sc. Vesna Bilić

Roje, M. i Buljan Flander, G. (2018). Misaoni razvoj. U G. Buljan Flander (Ur.), Znanost i umjetnost odgoja: Praktični priručnik o suvremenom odgoju za roditelje i odgajatelje. Sveta Nedelja: Geromar d.o.o.

Recenzenti: prof. dr. sc. Predrag Zarevski

prof. dr. sc. Vesna Bilić

Buljan Flander, G., Brezinšćak, T., i Španić, A.M. (2018). Vežite se, polijećemo! Izazovi adolescencije. U G. Buljan Flander (Ur.), Znanost i umjetnost odgoja: Praktični priručnik o suvremenom odgoju za roditelje i odgajatelje. Sveta Nedelja: Geromar d.o.o.

Recenzenti: prof. dr. sc. Predrag Zarevski

prof. dr. sc. Vesna Bilić

Buljan Flander, G. (2018). Privrženost. U G. Buljan Flander (Ur.), Znanost i umjetnost odgoja: Praktični priručnik o suvremenom odgoju za roditelje i odgajatelje. Sveta Nedelja: Geromar d.o.o.

Recenzenti: prof. dr. sc. Predrag Zarevski

prof. dr. sc. Vesna Bilić

Buljan Flander, G. i Erceg, T. (2018). Vrijeme je za spavanje. U G. Buljan Flander (Ur.), Znanost i umjetnost odgoja: Praktični priručnik o suvremenom odgoju za roditelje i odgajatelje. Sveta Nedelja: Geromar d.o.o.

Recenzenti: prof. dr. sc. Predrag Zarevski

prof. dr. sc. Vesna Bilić

Erceg, T. i Buljan Flander, G. (2018). Bitke za stolom: prehrana djece u ranoj dobi. U G. Buljan Flander (Ur.), Znanost i umjetnost odgoja: Praktični priručnik o suvremenom odgoju za roditelje i odgajatelje. Sveta Nedelja: Geromar d.o.o.

Recenzenti: prof. dr. sc. Predrag Zarevski

prof. dr. sc. Vesna Bilić

Buljan Flander, G. (2018). Zašto batina nije izašla iz raja. U G. Buljan Flander (Ur.), Znanost i umjetnost odgoja: Praktični priručnik o suvremenom odgoju za roditelje i odgajatelje. Sveta Nedelja: Geromar d.o.o.

Recenzenti: prof. dr. sc. Predrag Zarevski

prof. dr. sc. Vesna Bilić

Tomić, J. i Buljan Flander, G. (2018). Dječja prava i odgovornosti. U G. Buljan Flander (Ur.), Znanost i umjetnost odgoja: Praktični priručnik o suvremenom odgoju za roditelje i odgajatelje. Sveta Nedelja: Geromar d.o.o.

Recenzenti: prof. dr. sc. Predrag Zarevski

prof. dr. sc. Vesna Bilić

Buljan Flander, G. i Rezo, I. (2018). Zamka roditeljskih očekivanja. U G. Buljan Flander (Ur.), Znanost i umjetnost odgoja: Praktični priručnik o suvremenom odgoju za roditelje i odgajatelje. Sveta Nedelja: Geromar d.o.o.

Recenzenti: prof. dr. sc. Predrag Zarevski

prof. dr. sc. Vesna Bilić

Jelić Tuščić, S. i Buljan Flander, G. (2018). Odabir zanimanja: Što ću biti kad odrastem. U G. Buljan Flander (Ur.), Znanost i umjetnost odgoja: Praktični priručnik o suvremenom odgoju za roditelje i odgajatelje. Sveta Nedelja: Geromar d.o.o.

Recenzenti: prof. dr. sc. Predrag Zarevski

prof. dr. sc. Vesna Bilić

Buljan Flander, G. i Gotovac, S. (2018). Pobune u dječjoj dobi. U G. Buljan Flander (Ur.), Znanost i umjetnost odgoja: Praktični priručnik o suvremenom odgoju za roditelje i odgajatelje. Sveta Nedelja: Geromar d.o.o.

Recenzenti: prof. dr. sc. Predrag Zarevski

prof. dr. sc. Vesna Bilić

Buljan Flander, G. i Šmida, D. (2018). Otpornost kod djece. U G. Buljan Flander (Ur.), Znanost i umjetnost odgoja: Praktični priručnik o suvremenom odgoju za roditelje i odgajatelje. Sveta Nedelja: Geromar d.o.o.

Recenzenti: prof. dr. sc. Predrag Zarevski

prof. dr. sc. Vesna Bilić

Jelić Tuščić, S. i Buljan Flander, G. (2018). Dolazak novog djeteta u obitelj. U G. Buljan Flander (Ur.), Znanost i umjetnost odgoja: Praktični priručnik o suvremenom odgoju za roditelje i odgajatelje. Sveta Nedelja: Geromar d.o.o.

Recenzenti: prof. dr. sc. Predrag Zarevski

prof. dr. sc. Vesna Bilić

Buljan Flander, G. i Jelić Tuščić, S. (2018). Braća i sestre: Najbolji prijatelji, najveći suparnici. U G. Buljan Flander (Ur.), Znanost i umjetnost odgoja: Praktični priručnik o suvremenom odgoju za roditelje i odgajatelje. Sveta Nedelja: Geromar d.o.o.

Recenzenti: prof. dr. sc. Predrag Zarevski

prof. dr. sc. Vesna Bilić

Brezinšćak, T., Španić, A.M. i Buljan Flander, G. (2018). Nasilje među vršnjacima. U G. Buljan Flander (Ur.), Znanost i umjetnost odgoja: Praktični priručnik o suvremenom odgoju za roditelje i odgajatelje. Sveta Nedelja: Geromar d.o.o.

Recenzenti: prof. dr. sc. Predrag Zarevski

prof. dr. sc. Vesna Bilić

Brezinšćak, T., Španić, A.M. i Buljan Flander, G. (2018). Očiju uprtih u ekran. U G. Buljan Flander (Ur.), Znanost i umjetnost odgoja: Praktični priručnik o suvremenom odgoju za roditelje i odgajatelje. Sveta Nedelja: Geromar d.o.o.

Recenzenti: prof. dr. sc. Predrag Zarevski

prof. dr. sc. Vesna Bilić

Rezo, I. i Buljan Flander, G. (2018). Uloga baka i djedova u odrastanju djece. U G. Buljan Flander (Ur.), Znanost i umjetnost odgoja: Praktični priručnik o suvremenom odgoju za roditelje i odgajatelje. Sveta Nedelja: Geromar d.o.o.

Recenzenti: prof. dr. sc. Predrag Zarevski

prof. dr. sc. Vesna Bilić

Buljan Flander, G. (2018). Razvod braka. U G. Buljan Flander (Ur.), Znanost i umjetnost odgoja: Praktični priručnik o suvremenom odgoju za roditelje i odgajatelje. Sveta Nedelja: Geromar d.o.o.

Recenzenti: prof. dr. sc. Predrag Zarevski

prof. dr. sc. Vesna Bilić

Roje, M. i Buljan Flander, G. (2018). Pomajka i poočim u životu djeteta. U G. Buljan Flander (Ur.), Znanost i umjetnost odgoja: Praktični priručnik o suvremenom odgoju za roditelje i odgajatelje. Sveta Nedelja: Geromar d.o.o.

Recenzenti: prof. dr. sc. Predrag Zarevski

prof. dr. sc. Vesna Bilić

Buljan Flander, G., Hanžek, V. i Rezo, I. (2018). Samohrano roditeljstvo. U G. Buljan Flander (Ur.), Znanost i umjetnost odgoja: Praktični priručnik o suvremenom odgoju za roditelje i odgajatelje. Sveta Nedelja: Geromar d.o.o.

Recenzenti: prof. dr. sc. Predrag Zarevski

prof. dr. sc. Vesna Bilić

Jelić Tuščić, S. i Buljan Flander, G. (2018). Kada je djetetu potrebna pomoć psihologa. U G. Buljan Flander (Ur.), Znanost i umjetnost odgoja: Praktični priručnik o suvremenom odgoju za roditelje i odgajatelje. Sveta Nedelja: Geromar d.o.o.

Recenzenti: prof. dr. sc. Predrag Zarevski

prof. dr. sc. Vesna Bilić

Rezo, I., Roje, M. i Buljan Flander, G. (2018). Samoozljeđivanje u adolescenciji. U G. Buljan Flander (Ur.), Znanost i umjetnost odgoja: Praktični priručnik o suvremenom odgoju za roditelje i odgajatelje. Sveta Nedelja: Geromar d.o.o.

Recenzenti: prof. dr. sc. Predrag Zarevski

prof. dr. sc. Vesna Bilić

Hanžek, V., Buljan Flander, G. i Brezinšćak, T. (2018). (Pre)zaposleni roditelji. U G. Buljan Flander (Ur.), Znanost i umjetnost odgoja: Praktični priručnik o suvremenom odgoju za roditelje i odgajatelje. Sveta Nedelja: Geromar d.o.o.

Recenzenti: prof. dr. sc. Predrag Zarevski

prof. dr. sc. Vesna Bilić

Buljan Flander, G., Selak Bagarić E. i Španić, A.M. (2016). Zlostavljanje i zanemarivanje djece. U: D. Hrabar (Ur.), Prava djece – multidisciplinarni pristup (str. 283-326). Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Recenzenti: prof. dr. sc. Dubravka Maleš

prof. dr. sc. Nevena Vučković Radionov

izv. prof. dr. sc. Ivana Stričević

Buljan Flander, G. i Welbury, R. R. (2015). Zlostavljanje i zanemarivanje djece. U H. Jurić (Ur.), Dječja dentalna medicina (str. 469–478). Jastrebarsko: Naklada Slap. (sveučilišni udžbenik)

Recenzenti: akademik Vjekoslav Jerolimov

prof. prim. dr.sc. Ivana Čuković-Bagić

prof. dr.sc. Boris Filipović-Grčić

Buljan Flander, G. i Španić, A. M. (2015). Multidisciplinarni pristup u prevenciji i zaštiti traumatiirane djece. U M. Šitum (Ur.), Zdravstvene ustanove Grada Zagreba u praksi i znanosti (str. 179–191). Zagreb: Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba.

Recenzenti: prof.dr.sc. Neven Ljubičić

prof.dr.sc. Željko Krznarić

Buljan Flander, G., Jelić Tuščić, S. i Matešković, D. (2014). Visokokonfliktni razvodi. U A. Brajša-Žganec, J. Lopižić i Z. Penezić (Ur.), Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva (str. 375–394). Jastrebarsko: Naklada slap i Hrvatsko psihološko društvo. (sveučilišni udžbenik)

Recenzenti: prof.dr.sc. Josip Obradović

prof.dr.sc. Ninoslava Pećnik

Buljan Flander, G., Jelić Tuščić, S. i Tolić, S. (2014). Prevencija nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja djece. U I. Bralić (Ur.), Prevencija bolesti u dječjoj dobi (str. 480–501). Zagreb: Medicinska Naklada. (sveučilišni udžbenik)

Recenzenti: prof.dr.sc. Boris Filipović-Grčić

prof.dr.sc. Julije Meštrović

prof.dr.sc. Jelena Roganović

prof.dr.sc. Marijan Saraga

Crnković, M. i Buljan Flander, G. (2014). Savjetovanje. U D. Kozarić-Kovačić i T. Frančišković (Ur.), Psihoterapijski pravci (str. 432–440). Zagreb: Medicinska Naklada. (veleučilišni udžbenik)

Recenzenti: prof.dr.sc. Dražen Begić

prof.dr.sc. Neven Henigsberg

doc.dr.sc. Ddcunja Degmečić

Španić, A. M., Breznišćak, T. i Buljan Flander, G. (2014). Trauma related symptoms among children exposed to different types of abuse and neglect. U K. Kaniasty, K. A. Moore, S. Howard i P. Buchwald (Ur.), Stress and Anxiety: Applications to Social and Environmental Threats, Psychological Well-Being, Occupational Challenges, and Developmental Psychology torrent (str. 231–240). Berlin: Logos Verlag.

  peer-review

Buljan Flander, G. i Matešković, D. (2012). Internet i djeca – zabava ili opasnost. U I. Bralić (Ur.), Kako zdravo odrastati: Priručnik za roditelje o zdravlju i bolesti djeteta od rođenja do kraja puberteta (str. 372–375). Zagreb: Medicinska Naklada.

Recenzenti: prof.dr.sc. Josip Grgurić

doc.dr.sc. Milivoj Jovančević

Buljan Flander, G. i Matešković, D. (2012). Roditelji i djeca: kako se učinkovito nositi s problemima razvoda? U I. Bralić (Ur.), Kako zdravo odrastati: Priručnik za roditelje o zdravlju i bolesti djeteta od rođenja do kraja puberteta (str. 366–371). Zagreb: Medicinska Naklada.

Recenzenti: prof.dr.sc. Josip Grgurić

doc.dr.sc. Milivoj Jovančević

Buljan Flander, G. i Matešković, D. (2012). Posvojiteljske obitelji. U I. Bralić (Ur.), Kako zdravo odrastati: Priručnik za roditelje o zdravlju i bolesti djeteta od rođenja do kraja puberteta (str. 360–365). Zagreb: Medicinska Naklada.

Recenzenti: prof.dr.sc. Josip Grgurić

doc.dr.sc. Milivoj Jovančević

Buljan Flander, G. i Matešković, D. (2012). Rana iskustva u obitelji – važnost ljubavi i postavljanja granica. U I. Bralić (Ur.), Kako zdravo odrastati: Priručnik za roditelje o zdravlju i bolesti djeteta od rođenja do kraja puberteta (str. 354–359). Zagreb: Medicinska Naklada.

Recenzenti: prof.dr.sc. Josip Grgurić

doc.dr.sc. Milivoj Jovančević

Matešković, D. i Buljan Flander, G. (2012). Prevencija zlostavljanja djece i međuvršnjačkog nasilja. U V. Božičević, S. Brlas i M. Gulin (Ur.), Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja – Priručnik za psihološku djelatnost u zaštiti i promicanju mentlanog zdravlja (str. 172–182). Virovitica: Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok’’ Virovitičko-podravske županije.

Buljan Flander, G. i Profaca, B. (2010). The responsibility and co-ordination of professionals in tackling child sexual abuse. U Protecting children from sexual violence – A comprehensive approach (str. 153–163). Strasbourg Cedex: Council of Europe Publishing.

Buljan Flander, G. i Jelić, S. (2010). Adolescenti počinitelji seksualnih delikata – pregled tipologija, etioloških i drugih čimbenika. U L. Mužinić i L. Vukota (Ur.), Tretman seksualnih delinkvenata i zaštita zajednice. Zagreb: Medicinska Naklada.

Crnković, D. i Buljan-Flander, G. (2008). Dermatološki aspekti akutne i kronične izloženosti stresu u dječjoj dobi. U D. Buljan, M. Šitum, M. Buljan i M. Vurnek Živković (Ur.), Psihodermatologija (str. 95–103). Jastrebarsko: Naklada Slap.

Recenzenti: prof.dr.sc. Franjo Gruber

prof.dr.sc. Vlado Jukić

doc.dr.sc. Krunoslav Matešić

Buljan Flander, G. (2007). Where are the boundaries of empathy in therapy of abused children? U R. Gregurek, B. Drožđek, J. D. Lindy i M. Braš (Ur.), Therapists’ Affective Responses in Intercultural Treatment of Complex Posttraumatic States (str. 185–195). Osijek: Grafika d.o.o.

peer-review

Buljan Flander, G. i Karlović, A. (2005). Nasilje među djecom. U V. Bilić (Ur.), Izbor tema za satove razrednih odjela
(str. 179–193). Zagreb: Naklada Ljevak.

Recenzenti: dr.sc. Vladimir Jurić

dr.sc. Dubravka Miljković

Kristina Šnidaršić Vlašić, prof. pedagogije

Štulhofer, A., Hiršl-Hećej, V., Mrkšić, Ž., Korać, A., Hoblaj, P., Ivkanec, I., … Mimica, J. (2004). Croatia. U R. T. Francoeur i R. J. Noonan (Ur.), The Continuum Complete International Encyclopedia of Sexuality
(4. izdanje, str. 241–258). New York: Continuum. (enciklopedija)

Buljan Flander, G. (2001). Seksualno zlostavljanje djece. U D. Kozarić-Kovačić (Ur.), Medicinski i pravni mehanizmi za zaštitu djece od zlouporabe sredstava ovisnosti i zlostavljanja (str. 91–94). Zagreb: KB Dubrava, Odjel za psihijatriju: Nacionalni centar za psihotraumu.

Recenzenti: prof.dr.sc. Vera Folnegović-Šmalc

doc.dr.sc. Aleksandra Korać

Švel, I., Marušić Della Marina, B., Šikić, N., Grgurić, J., Buljan, G., Bošnjak, V., … Armano, G. (1988). Epidemiologija cerebralne paralize. U M. Križ, A. Mikloušić i M. Gazdik (Ur.), Rano oštećenje mozga – cerebralna paraliza (str. 13–20). Zagreb.