Na online konferenciji “Dječja duša treba da se sluša”

Konferencija Dječja duša treba da se sluša

Kao završni događaj u okviru jednogodišnjeg projekta Interdisciplinarna mreža stručnjaka “Ovdje&Sada” danas je održana online konferencija „Dječja duša treba da se sluša” u organizaciji BHIDAPA-e u suradnji sa UNICEF-om BiH, resornim ministarstvima u Bosni i Hercegovini i uz podršku EU. Sudjelovalo je preko 300 stručnjaka iz područja zdravstva, socijalne zaštite, odgoja i obrazovanja oko zajedničke aktivnosti – jačanja multidisciplinarne i intersektorske povezanosti i suradnje kao fundamenta zaštite i očuvanja mentalnog zdravlja djece i mladih.

Konferenciju je otvorila osnivačica i direktorica BHIDAPA dr. sc. Mirela Badurina, a prisustvovali su predstavnica UNICEF-a u BiH dr. Rownak Khan, pomoćnik ministra za javno zdravlje Federalnog ministarstva zdravstva prim. dr. Goran Čerkez, pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske dr. Milan Latinović i predstavnica odjela za predškolsko i školsko obrazovanja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine mr. sc. Mara Matkić.

Program konferencije bio je posvećen putu razvoja projekta u četiri panela: primjeri dobre prakse, rezultati istraživanja mentalnog zdravlja djece i adolescenata i tri plenarna predavanja ekspert predavača projekta: prof. dr. sc. Gordane Buljan Flander, prof. dr. sc. Mirjane Graovac i prof. dr. sc. Tatjane Stefanović Stanojević.

Buljan Flander predavanje Dječja duša treba da se sluša
Buljan Flander predavanje Dječja duša treba da se sluša

Predstavljen je priručnik pod nazivom „Dječja duša treba da se sluša“ koji se sastoji od devet (ko)autorskih tekstova i izrađen je sa željom da bude dodatna podrška u daljim stremljenjima očuvanja mentalnog zdravlja djece i mladih.

Online priručnik “Dječja duša treba da se sluša” može se preuzeti na linku: https://bhidapa.ba/publikacije-2/.

Program konferencije Dječja duša treba da se sluša
Program konferencije Dječja duša treba da se sluša