Predavanje o stilovima privrženosti i multisektorskoj suradnji za Interdisciplinarnu mrežu stručnjaka “Ovdje & Sada”

Gordana Buljan Flander na predavanju za BH projekt Ovdje i sad

Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander bila je ekspert predavač na 5. modulu trećeg ciklusa bosanskohercegovačkog projekta Interdisciplinarna mreža stručnjaka “Ovdje&Sada” na temu “Multidisciplinarni koncept: Tko smo mi? Koliko se dobro poznajemo?” u petak 4. studenog 2022. godine.

Osnovni zadatak ovog modula projekta bio je prepoznati vlastiti stil i obrazac privrženosti, kao i njihov uticaj na povezivanje i komunikaciju. Također se radilo na usvajanju i razvoju praktičnih vještina kada je u pitanju rad sa ciljnim grupama, ali i na razvijanju multidisciplinarnosti profesionalaca kroz razvoj, jačanje grupne kohezije i brige o sebi.

Voditelji modula su bile prim. mr. sci. dr. Azra Arnautović, pedijatrica, psihoterapeutkinja i supervizorica i Sabina Zijadić-Husić psihologinja, psihoterapeutkinja i supervizorica.

Projekt Interdisciplinarna mreža stručnjaka “Ovdje&Sada“ provodi Bosansko-hercegovačka integrativna dječja i adolescentna psihoterapijska asocijacija (BHIDAPA) saradnji sa UNICEF-om, uz podršku EU-a i uz saglasnost nadležnih ministarstava, nastavlja sa svojim edukacijama-treninzima sa primarnim ciljem jačanja kapaciteta rezilijentnosti zajednice u očuvanju mentalnog zdravlja djece u Bosni i Hercegovini.

Predavanje Gordane Buljan Flande za projekt "Ovdje& Sada"

Krajnji cilj projekta je pružiti podršku uspostavljenoj interdisciplinarnoj mreži stručnjaka u Bosni i Hercegovini, kroz jačanje kapaciteta rezilijentnosti zajednice u pržanju rane intervencije, promoviranju mentalnog zdravlja i emocoinalne dobrobiti djece, adolescenata i njihovih obitelji. Projekt interdisciplinarne mjreže stručnjaka obuhvaća “Ovdje&Sada” obuhvaća četiri faze projektnih aktivnosti:

Faza 1: Kreiranje i implementacija tri ciklusa online edukacije/treninga (po ciklusu 30 stručnjaka, ukupno 90 stručnjaka) za stručnjake iz centara mentalnog zdravlja, centara za socijalnu skrbi i odgojno-obrazovnog sektora Bosne i Hercegovine.

Faza 2: Screening mentalnog zdravlja djece i adolescenata s ciljem daljnjeg sustavnog planiranja i kreiranja preventivnih programa (400 anketa)

Faza 3: Kreiranje i izdavanje Priručnika u online i tiskanom obliku (200 kom)

Faza 4: Online konferencija: izlazna faza Projekta

Projekt Ovdje & Sada