Na međunarodnom znanstveno-stručnom skupu Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Prof.dr.sc. Buljan Flander će 8. prosinca 2017. sudjelovati na Okruglom stolu u sklopu 1. Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta „Zaštita i promicanje dobrobiti djece, mladih i obitelji“. Tema Okruglog stola je „Manipulacija djecom u razvodu braka”.