Na Okruglom stolu „Dijete na čekanju – putevi ka integriranoj skrbi, izazovi i mogućnosti“

Na Okruglom stolu „Dijete na čekanju – putevi ka integriranoj skrbi, izazovi i mogućnosti“ kojeg organizira Dječji dom Zagreb 5. prosinca 2017. prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander će održati predavanje: “Zajedno u zaštiti djece: Činimo li dovoljno, činimo li na vrijeme?”