Na OESS konferenciji u Beogradu o djeci – žrtvama trgovanja ljudima

Na međunarodnoj konferenciji koju 7. prosinca organizira OESS – Organizacija za europsku sigurnost i suradnju u Beogradu na temu položaja žrtava trgovine ljudima u Srbiji i njihovim ljudskim pravima prof .dr. sc. Gordana Buljan Flander održat će pozvano predavanje “What do child victims of trafficking need before, during and after trial?” (eng. “Koje su potrebe djeteta – žrtve trgovine ljudima prije, tijekom i poslije pravosudnog postupka”)