Dvodnevna edukacija za djelatnike Centra za nestalu i zlostavljanu djecu u Osijeku

U Centru za nestalu i zlostavljanu djecu Osijek

Djelatnicima Centra za nestalu i zlostavljanu djecu u Osijeku prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander održala je 27. i 28. lipnja 2022. dvodnevnu edukaciju o radu sa zlostavljanom i zanemarenom djecom. Prvi dan tema edukacije je bila prepoznavanje, simptomi i posljedice svih oblika zlostavljanja i zanemarivanja djece, a drugi dan kognitivno-bihevioralni tretman usmjeren na traumu (TFCBT). Edukacija je osim predavanja uključivala brojne interaktivne vježbe kao i prikaze slučajeva.

Ovom edukacijom započela je suradnja prof. dr. sc. Gordane Buljan Flander i vrlo poduzetnog i angažiranog tima Centra za nestalu i zlostavljanu djecu u Osijeku koji se proteklih godina etablirao kao vodeća nevladina udruga u zaštiti zlostavljane i nestale djece.