Na međunarodnoj konferenciji u Izraelu o radu sa zlostavljanom djecom u kontekstu razvoda ili separacije roditelja

Izrael, IAPAC konferencija 2022

Međunarodna konferencija Međunarodne akademije prakse s otuđenom djecom (engl. International Academy of Practice with Alienated Children) održana je 14. i 15. lipnja 2022. godine na Western Galilee Collegeu u Izraelu pod nazivom “Reunifikacija i oporavak: Teorija i praksa u tretmanu otuđenog djeteta”. Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander održala je prvog dana konferencije u okviru panela “Psihološko zlostavljanje djeteta” pozvano predavanje o radu sa zlostavljanom djecom u kontekstu razvoda ili razdvajanja roditelja pod nazivom “Principi prakse s psihološki zlostavljanim djetetom u razvodu ili separaciji roditelja”.

Kompletan program konferencije možete preuzeti ovdje: