U Puli o manipulaciji u razvodu braka

Prof. dr.sc. Buljan Flander će u Puli 29. i 30. studeni 2017.  održati edukaciju na temu „Manipulacija u razvodu braka“. Organizator je CZSS Pula.