Predavanje za odvjetnike u Rijeci

Prof. dr. sc. Buljan Flander da će za HOK održati predavanja na temu Kazneno pravne zaštite djece žrtava  14. studenog 2017. u Rijeci.