U Crnoj gori o djeci u cybersvijetu

Prof.dr.sc.  Gordana Buljan Flander pozvana je da održi predavanje na Prvom kongresu preventivne pedijatrije Crne gore sa međunarodnim učešćem koji se održava u Budvi od 21. do 23. listopada 2016. pod nazivom „Preventivna pedijatrija kao temelj zdravstvenog sistema“ . Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander održat će pozvano predavanje „Djeca u cybersvijetu – jesmo li odrastanje učinili bogatijim ili nesigurnijim?“