Edukacija o forenzičnom intervjuu u Krškom

U organizaciji Centra za socijalni rad Krško, prof.dr.sc. Buljan Flander održat će 3. i 4. listopada 2016.edukaciju za izvođenje forenzičnog intervjua. Edukacija je namijenjena stručnjacima koji se susreću sa djecom koja su žrtve nasilja u obitelji i izvan obitelji te koji u okviru postupaka moraju obaviti razgovor sa djetetom u smislu forenzičnog intervjua (suci, tužioci, kriminalisti, socijalni radnici, psiholozi).