Na okruglom stolu o otuđenju djeteta od roditelja na međunarodnom kongresu u Srbiji

Kongres Mentalno zdravlje djece i mladih u Srbiji

Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander bila je pozvani predavač na VI. kongresu s međunarodnim sudjelovanjem “Mentalno zdravlje djece i mladih: Nove realnosti, iskustva i znanja” održanom 26. do 28.svibnja 2022. u Vrnjačkoj Banji u Srbiji. Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander sudjelovala je na okruglom stolu pod nazivom: “Otuđenje djeteta od roditelja – koncept koji brine stručnjake – izazovi i rješenja”. Kongres je organiziralo Društvo za dječju i adolescentnu psihijatriju i srodne struke Srbije.

Moderatori okruglog stola o otuđenju djeteta od roditelja bili su doc. dr. Ivana Milosavljević Đukić i psihologinja Teodora Minčić, a teme i izlagači su bili:

“O čemu govorimo kada koristimo pojam otuđenja djeteta od roditelja?”, Teodora Minčić, psihologinja, sudski vještak, Institut za mentalno zdravlje, Beograd

“Otuđenje djeteta od roditelja – “alat” nasilnog partnera za nastavljanje zlostavljanja partnerice i djeteta”, Tanja Ignjatović, psihologinja, Autonomni ženski centar, Beograd

“Zaštita djece ne može čekati”, doc. dr. Ivana Milosavljević Đukić, rukovoditeljica Prihvatilišta za urgentnu zaštitu zlostavljane djece, Beograd

“Otuđenje djeteta od roditelja – prepoznajemo li emocionalno zlostavljanje?”, prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, psihologinja, Zagreb

“Otuđenje djeteta od roditelja – pogled iz kuta pravosuđa”, Ljiljana Mihailović, sutkinja, III osnovni sud, Beograd

“Otuđenje djece od roditelja – od koncepta do klasifikacije” prof. dr. sc. Aneta Lakić, Medicinki fakultet, Univerzitet u Beogradu