Na regionalnom kongresu studenata socijalnog rada u Osijeku

Na kongresu studenata socijalnog rada Osijek

Studentski zbor Pravnog fakulteta Osijek i studenti Sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog studija Socijalni rad, u partnerstvu s Centrom za nestalu i zlostavljanu djecu, organizirli su 1. hrvatski i 10. regionalni kongres studenata socijalnog rada koji je održan 26. i 27. svibnja 2022. u Osijeku.

Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander održala je predavanje u sklopu prva sekcije s temom “Socijalni rad(nici) & izazovi današnjice” pod nazivom “Uloga socijalnog radnika u prepoznavanju zlostavljane i zanemarene djece”.

Zahvalnica studenata socijalnog rada Osijek

Program kongresa možete preuzeti ovdje: