Edukacija „Jačanje kapaciteta stručnih djelatnika za rad sa žrtvama zlostavljanja” za stručnjake Međimurske županije

U organizaciji Društva osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije u sklopu  programa “Ponudimo više IV” kojeg provodi Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije. održana je dana 21. siječnja 2021. edukacija „Jačanje kapaciteta stručnih djelatnika za rad sa žrtvama zlostavljanja” koju je održala i prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander, ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba.

Tijekom edukacije su obrađene teme kao što su oblici i vrste zlostavljanja / nasilja nad djecom, prevalencija u svijetu RH, rizične i ranjive skupine s posebnim osvrtom na djecu s teškoćama, prepoznavanje znakova zlostavljanja, simptomatologija pojedinih oblika zlostavljanja, zašto žrtve šute te multidisciplinarna i intersektorska suradnja.

Mulitdisciplinarna i intersektorska suradnja je bila jedna od najinteresantnijih tema za sudionike, budući da je edukacija je bila namijenjena stručnim djelatnicima članovima Društva osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije, stručnim djelatnicima  Centra za socijalnu skrb Čakovec i članovima Županijskog tima za prevenciju i suzbijanje nasilja u obitelji i nasilja nad ženama Međimurske županije kojeg čine stručnjaci – praktičari iz obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, pravosuđa, jedinica lokalne samouprave.

Sudionici edukacije su u raspravi konstatirali kako je nužno ulagati u edukacije svih dionika koji se bave zaštitom djece, te osobito graditi svijest  i odgovornost svih dionika da su dio sustava zaštite djece i žrtava nasilja, te da zakazivanje u jednom od sustava rezultira teškim propustima u zaštiti djece i žrtava nasilja u sustavu, koje sam sustav socijalne skrbi ne može kompenzirati.

Izvor: Međimurje Press