U Banja Luci o forenzičnom intervjuu

Prof.dr.sc. Buljan Flander sudjelovati će na stručnoj konferenciji “Psihologija i pravo u zaštiti najboljih interesa djeteta” koju u Banja Luci 12. i 13. listopada 2017. organizira Društvo psihologa u BiH. Održat će predavanje “Forenzički interviju: video prikaz studije slučaja”.