Stručni radovi

Roje Đapić, M., Buljan Flander, G., & Galić, R. (2020). Razdvajanje roditelja i otuđenje: Izgubljeni u prijevodu-Operacionalizacija stručne i znanstvene terminologije. Kriminologija & socijalna integracija: časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju28(1), 133-141.

Buljan Flander, G., Selak Bagaric, E., Galić, R., Roje Đapić, M. (2019). Roditeljstvo i odrastanje. U: Zaninović Tanay, Lj.,  Tanay, E.R. (Ur.) Poticaj u dječjem stvaralaštvu putem umjetnosti “Sretna djeca”. Zagreb: Udruga hrvatskih učitelja likovne kulture, str. 6-16.

Buljan Flander, G. (2018). Prikaz knjige Michael S.Scheeringa Tretman PTSP-a u predškolske djece – Vodič za kliničare. Klinička psihologija 11, 1-2, 105-106.

Buljan Flander, G., Štimac, D., Fridrih, R., Raguž, A., Kuculo, I. i Galić, R. (2018). Prednosti korištenja terapijskih pasa u terapiji i dijagnostici kod pacijenata s psihosocijalnim zdravstvenim teškoćama. Socijalna psihijatrija, 46, 413-425.

Roje, M., Buljan Flander, G.; Boričević Maršanić, V., Larsen Matić, Ina (2018). Dijete terminalno bolesnog roditelja-prilagodba i tuga. Psychotherapy in Achieving Health and Well-being for Children and Young People,1,61-70.

Buljan Flander, G., Vuić, A. (2017). Predškolska djeca pred malim ekranima – prvo nacionalno istraživanje. Tematski osvrt. Hrčak – Glasilo Hrvatskog čitateljskog društva, 53-54, str.

Roje, M. i Buljan Flander, G. (2017). Nove tehnologije, novi oblici nasilja, Zbornik radova 21. Oktobarski susreti u socijalnoj zaštiti, Niš.

Buljan Flander, G. i Španić, A.M. (2015): Multidisciplinarni pristup u prevenciji i zaštiti traumatizirane djece. U: Monografija Zdravstvene ustanove Grada Zagreba u praksi i znanosti Ur. Mirna Šitum. Zagreb: Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba, str. 179-191.

Štimac, D., Profaca, B. i Buljan Flander, G. (2015). Dobne razlike u nekim obiteljskim i psihosocijalnim karakteristikama seksualno zlostavljane djece. Socijalna psihijatrija, 43, str. 26-35.

Buljan Flander, G. (2010). Zašto je ljubav važna? Lađa – časopis za promicanje religioznog odgoja i vrednota kršćanske kulture, 2(16), str. 15-31.

Buljan Flander, G. (2010). Lažne optužbe za zlostavljanje djece tijekom razvoda roditelja. U D. Osmak Franjić (Ur.), Godišnja konferencija Mreže pravobranitelja za djecu Jugoistočne Europe i stručnih rasprava Pravobranitelja za djecu RH (str. 94-103). Zagreb: Pravobranitelj za djecu.

Profaca. B. i Buljan Flander, G. (2009). Podrška djetetu čiji je roditelj u zatvoru. Prava djece čiji su roditelji u zatvoru, Zbornik priopćenja sa stručne rasprave, Gabelica Šupljika, M. (ur). Zagreb: Pravobranitelj za djecu, 2009. 32-46.

Hrpka. H., Krmek, M, Buljan Flandcr, G. (2007). Prikaz preventivnog projekta “Sigurni internet”. Psihologija i nasilje u suvremenom društvu – Zbornik radova. Kolesarić, V., Metzing. A.. Duran, M. i Ljubin, T. (Ur). Osijek: Filozofski fakultet. 2007. 243-251

Krmek, M. i Buljan Flander, G. (2007). Nasilje među vršnjacima Internetom. U V. Kolesarić (Ur.), Psihologija i nasilje u suvremenom društvu – Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa Psihologija nasilja i zlostavljanja (str. 125–132). Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Filozofski fakultet.

Buljan Flander, G., Hrpka, H. (2006). Stres nastavnika. U H. Vrgoč (Ur.), Nasilje i nasilno ponašanje u školi /vrtiću /učeničkom domu. Pula.

Buljan Flander, G., Miočević, Z., Šostar, Z., i Puhovski, S. (2004). Dijete u kaznenom postupku. Paediatria Croatica, 48, str. 207-209.

Buljan Flander, G., Ćosić, I. (2003). Prepoznavanje i simptomatologija zlostavljanja i zanemarivanja djece. Medix, 51, str. 122-124.

Buljan Flander, G., Bilić, V., i Znaor, M. (2003). Nastavnikova uloga u prepoznavanju zlostavljanog i zanemarenog djeteta. IV. Sabor pedagoga Hrvatske: Odgoj, obrazovanje i pedagogija u razvitku hrvatskog društva, Hrvatski pedagoško književni zbor, str. 594-601.

Buljan Flander, G. (2003). Prepoznavanje i zbrinjavanje fizički i seksualno zlostavljanog djeteta u izvanbolničkim uvjetima. III. Hrvatski kongres hitne medicine s međunarodnim sudjelovanjem-Zbornik radova. Zagreb.

Buljan Flander, G., Karlović, A. (2002). Etička pitanja u istraživanjima o zlostavljanju djece. U V. Kolesarić (Ur.), Etika istraživanja s djecom, Vrijednosti, odgovornosti i tolerancija u društvu koje se mijenja (str. 86-86). Osijek: Društvo psihologa Osijek.

Buljan Flander, G., Kocijan Hercigonja, D. (2001). Pretpostavke djelotvorne psihoterapije i zaštite zlostavljane djece u sustavu zdravstva. U Nasilje nad djecom u obitelji – preporuke stručnjaka Vladi RH za unapređenje prevencije i neposrednog rada sa žrtvama. Državni zavod za zaštitu djece, materinstva i mladeži.

Buljan Flander, G. (2001). Kako razgovarati sa seksualno zlostavljanim djetetom. Dijete i društvo, 3(1-2), str. 215-225.

Buljan Flander, G. (2001). Kako podučiti djecu da se zaštite od seksualnog zlostavljanja? Dijete i društvo, god. 3, br. 1-2, 179-183.

Buljan Flander, G. (2001). Seksualno zlostavljanje djece. U Kozarić-Kovačić, D. (ur): Medicinski i pravni mehanizmi za zaštitu djece od zlouporabe sredstava ovisnosti i zlostavljanja. Marko M, Zagreb, str. 91-94.

Karlović, A., Buljan Flander, G. i Vranić, A. (2001). Validacija upitnika o zlostavljanju u djetinjstvu. Suvremena psihologija, 4. 1-2, 93-111.

Buljan Flander, G. (2001). Kako podučiti djecu da se zaštite od seksualnog zlostavljanja? Dijete i društvo, 3(1-2), str. 179-183.