Regionalna PROMISE konferencija u Švedskoj

Prof. dr. sc. Buljan Flander sudjelovati će 28. do 29. 11. 2016. na konferenciji regionalnoj konferenciji PROMISE i studijskoj posjeti dječjoj kući Barnahus u švedskom gradu Linköpingu.