Kontakti za naručivanje djece, mladih i odraslih i za edukacije

E-mail: gordana.flander79@gmail.com

Telefon: + 385 98 453 114

Termini savjetovanja i psihoterapije se dogovaraju u Zagrebu u prostoru Centra za djecu adolescente i roditelje “Dar”, Ulica grada Vukovara 237B/I. kat ili online.