UNICEF HRVATSKA: Edukacija stručnjaka iz pravosudnog sustava o zaštiti djece žrtava i svjedoka

Ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander sudjelovala je kao konzultant Ureda UNICEF-a u Hrvatskoj u izradi i provedbi četvrte u nizu trodnevnih edukacija za stručnjake iz pravosudnog sustava pod nazivom „Kazneno-pravna zaštita djece žrtava i svjedoka“, održane od 4. do 6. rujna 2014. u Opatiji.

Ciklus edukacija započeo je u svibnju 2014. godine u organizaciji Ureda UNICEF-a za Hrvatsku i Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske. U edukaciju je uključeno ukupno 125 stručnjaka u pravosudnom sustavu: suci, državni odvjetnici i njihovi zamjenici te stručnjaci koji rade s djecom u pravosuđu (socijalni pedagozi i socijalni radnici), s ciljem poboljšanja uvjeta i načina svjedočenja djece žrtava ili svjedoka kaznenih djela.

Pristup primjeren djeci

Edukaciju provode stručnjaci u području zaštite djece, sutkinja Lana Peto Kujundžić, istražna sutkinja Ljiljana Maletić, viša državno-odvjetnička savjetnica Helenca Pirnat-Dragičević te psihologinja i psihoterapeutkinja prof.dr. sc. Gordana Buljan Flander, ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba. Specifični cilj provedenih edukacija je osnaživanje stručnjaka našeg pravosudnog sustava za pružanje adekvatne pomoći djeci žrtvama ili svjedocima kaznenih djela, uzimajući u obzir specifičnosti njihova iskustva, kao i primjeren pristup djecu, u skladu s njihovim razvojnim stupnjem i emocionalnim stanjem. Ovaj model radionica razvijen je u suradnji s dr. Ingrid van Welzenis, stručnjakinjom za pitanja o pravosuđu prilagođenom djeci.

Pojedine teme edukacije obuhvaćaju specifičnosti razvoja djece, priroda traumatskih iskustava u dječjoj dobi, upoznavanje s načelima forenzičnog intervjuiranja djece te razvoj pristupa prilagođen djetetovoj dobi, kognitivnim sposobnostima i prirodi događaja koji su proživjeli ili kojem su svjedočili.

Forenzično intervjuiranje djece na razvojno osjetljiv način

Teme koje je u svom dijelu obuhvatila ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece prof.dr.sc. Buljan Flander uključuju forenzično intervjuiranje seksualno zlostavljane djece te djece žrtava i svjedoka na nesugestivan i razvojno osjetljiv način, poznavanje primjerenog načina i sadržaja postavljanja pitanja s obzirom na vrstu zlostavljanja, pripremu djeteta žrtve zlostavljanja za sud, razvojno primjeren pristup djeci u skladu s njihovim kognitivnim, socioemocionalnim i moralnim razvojem, s naglaskom na provedbu intervjua i vjerodostojnost iskaza djeteta, kao i razumijevanje uzroka, posljedica i kompleksnosti utjecaja traumatskih doživljaja.

Tehnička podrška UNICEF-a sudovima u 8 gradova

Uz edukaciju stručnjaka, prilagodba pravosuđa potrebama djece obuhvaća i tehničku podršku sudovima. U tom kontekstu, zajedno s Ministarstvom pravosuđa te drugim partnerima UNICEF će tijekom 2014. godine opremiti sudove u osam gradova (Zagreb, Split, Osijek, Rijeka, Bjelovar, Sisak, Varaždin i Velika Gorica) audiovizualnom opremom za snimanje iskaza djece. U planu je i izrada pisanih materijala – priručnika za stručnjake, brošura za djecu te roditelje, skrbnike i udomitelje.

O značaju edukacije za ostvarenje europskih standarda zaštite i promicanja dječjih prava

O samoj edukaciji pozitivno mišljenje iskazuju predstojnica Ureda UNICEF-a Valentina Otmačić i zamjenica Ministra pravosuđa Sandra Artuković-Kunšt:

„Ove su edukacije važne za prilagođavanje pravosuđa djeci i zaštiti njihovih prava u postupcima u kojima su ona svjedoci ili žrtve. Upravo su ta djeca jedna od najranjivijih skupina u našem društvu i zato trebamo učiniti sve kako bismo ih zaštitili i umanjili njihove traume”, rekla je predstojnica Ureda UNICEF-a Valentina Otmačić.

„Program smo osmislili i pokrenuli kako bismo sucima za mladež, državnim odvjetnicima i stručnim suradnicima omogućili da na temelju svojih nespornih stručnih znanja primijene nove tehničke mogućnosti ispitivanja djece koje smo osigurali. I sudionici programa i stručnjaci koji rade sa djecom u pravosuđu i Ministarstvo pravosuđa a svakako i naš cijenjeni partner UNICEF, imaju zajednički cilj – ostvariti opće i europske standarde zaštite i promicanja dječjih prava”, kazala je zamjenica ministra pravosuđa Sandra Artuković-Kunšt.

Više o samoj edukaciji možete pronaći na web stranicama Ureda UNICEF-a u Hrvatskoj.