U Mostaru o iskustvu Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba

U organizaciji Centra za djecu, mlade i obitelj SPES u Mostaru će prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander održati 13. svibnja 2016. predavanje: “Važnost intersektorske suradnje i multidisciplinarnog pristupa u području zaštite djece – iskustvo Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreb”