Simpozij o BARNAHUS projektu u Haagu

Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander pozvani je izlagač na simpoziju “Multidisciplinarni međuagencijski pristupi – Barnahus promovira pravdu i skrb za cjecu u Europi” koji se održava u Haagu 1. do 4.10.2017. Glavna svrha ovog simpozija je objasniti i informirati o razvoju projekta Barnahus dječjih kuća na europskom nivou kako bi postao integralnim dijelom nacionalnih pravosuđa i sustava brige za djecu.