Seminar za stručnjake mentalnog zdravlja u Mariboru

Ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander i voditeljica dijagnostike i tretmana dr. sc. Bruna Profaca održale su u Mariboru 28. siječnja 2012. prvi dio seminara za stručnjake mentalnog zdravlja Dispanzera za pedopsihijatriju. Drugi dio seminara će biti realiziran 11. veljače 2012. godine.

Tema seminara je “Intervju sa djecom – žrtvama zlostavljanja: prepoznavanje i kriteriji vjerodostojnosti”. Polaznici edukacije su slovenski psihijatri, psiholozi, defektolozi i socijalni radnici. Ovaj seminar je nastavak suradnje s djelatnicima Dispanzera za pedopsihijatriju Zdravstvenog doma dr. Adolfa Drolca iz Maribora, koja je započela prije dvije godine tijekom stručne posjete mariborskih stručnjaka Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba.