1. Slika nastavnika u dnevnim novinama
 2. Exposure of children to sexual content on the Internet in Croatia
 3. Smetnje doživljavanja i ponašanja kod roditelja kao rizični faktori zlostavljanja djece u obitelji
 4. Iskustvo, znanja i stavovi liječnika primarne zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj o zlostavljanju i zanemarivanju djece
 5. Pojava nasilja među djecom s obzirom na spol, dob i prihvaćenost/odbačenost u školi
 6. Some caracteristics of children without posttraumatic symptomatology after traumatic event
 7. Validacija upitnika o emocionalnom zlostavljanju
 8. Nastavnikova uloga u prepoznavanju zlostavljanog i zanemarenog djeteta
 9. Povezanost zlostavljanja u djetinjstvu i nekih aspekata psihičkog funkcioniranja adolescenata
 10. Psychopathological Differences among three groups of School Children affected by the war in Croatia
 11. ADHD and Personality Characteristics in School Children
 12. Personality Traits in School Children with Epilepsy
 13. Perceptivne vizuo-motorne sposobnosti djece s artikulacijskim govornim poremećajima
 14. Epidemiologija cerebralne paralize
 15. Utvrđivanje perceptivnih deficita pomoću vizualnih labirinata apliciranih putem mikrokompjutora kod predškolske djece s vjerojatnim moždanim oštećenjem i dijagnozom epilepsije
 16. Neki klinički neurološki i psihološki aspekti adolescenata s epilepsijom koja je započela u ranoj dječjoj dobi
 17. Smetnje ponašanja u djece ruralne i urbane sredine
 18. Ispitivanje vizuo-motornih sposobnosti predškolske djece s minimalnim neurorazvojnim poremećajima primjenom kompjutoriziranih perceptivnih labirinata
 19. Izloženost školske djece sredstvima ovisnosti u urbanoj i ruralnoj sredini
Puhovski, S., Karlović, A., Buljan Flander, G.

Validacija upitnika o emocionalnom zlostavljanju

Društvena istraživanja, 3, 71, 555-578. (2004.)

Cilj ovog istraživanja bio je ispitati metrijske karakteristike instrumenta koji bi mogao biti koristan prije svega u određivanju raširenosti (ali i u dijagnostičkim postupcima) emocionajnoga zlostavljanja – Upitnika o emocionalnom zlostavljanju. Željeli smo na temelju ovog upitnika procijeniti i raširenost emocionalnoga zlostavljanja na uzorku djece s područja Zagreba. Emocionalno zlostavljanje djece u ovom istraživanju definirano je konkretnim bihevioralnim česticama, koje uključuju roditeljska ponašanja poput ignoriranja, ponižavanja, ismijavanja, iskorištavanja, zanemarivanja emocionalnih potreba te prijetnji djetetu.

Upitnik o emocionalnom zlostavljanju konstruiran je na osnovi prevedenog upitnika Children’s Perception of Parental Verbal Agression (Solomon, Serres, 1999.) te je primijenjen na 373 ispitanika (učenika 4. razreda osnovne škole). Na dobivenim rezultatima napravljena je diskriminativna analiza čestica te analiza glavnih komponenata. Koeficijent pouzdanosti za dobivenu skalu iznosi a = 0,863. Faktorskom analizom dobivenih rezultata identificirano je pet faktora. Procjena raširenosti pojave upućuje na to da je prema kriterijima upotrijebljenima u ovom radu 30,7% djece doživjelo ponašanja roditelja koja možemo smatrati emocionalnim zlostavljanjem. Razmotrene su primjene ovih rezultata i instrumenta u znanstvenim postupcima te u kliničkoj praksi.

 
PDF za download: Validacija upitnika o emocionalnom zlostavljanju

Znanost i umjetnost odgoja

Praktični priručnik o suvremenom odgoju za roditelje i odgojitelje

Više Naruči

Knjiga: Moji se roditelji razvode

Moji se roditelji razvode

Ilustrirani priručnik za pomoć djeci i mladima čiji su roditelji razvedeni ili su u postupku razvoda braka. Cilj mu je pomoći djeci i mladima kako bi što bolje razumjeli zašto do razvoda dolazi te kako bi razumjeli vlastite osjećaje i reakcije povezane s razvodom.

Više Naruči

Knjiga: Odgajam li dobro svoje svoje dijete?

Odgajam li dobro svoje svoje dijete?

STRUČNI ODGOVORI NA SVAKODNEVNA PITANJA O ODGOJU DJECE OD ROĐENJA DO ADOLESCENTNE DOBI

Više Naruči

Najčitanije

 • No results available

Preuzimanja

Na engleskom:

CV na engleskom
PDF, 0.1 MB

Publikacije na engleskom
PDF, 0.1 MB

Na hrvatskom:

CV na hrvatskom
PDF, 0.1 MB

Publikacije na hrvatskom
PDF, 0.1 MB

Produkcija: Geromar d.o.o. | Dizajn i izrada: Dizajn Zona 42
© 2011. - 2019. Gordana Buljan Flander