1. Slika nastavnika u dnevnim novinama
 2. Exposure of children to sexual content on the Internet in Croatia
 3. Smetnje doživljavanja i ponašanja kod roditelja kao rizični faktori zlostavljanja djece u obitelji
 4. Iskustvo, znanja i stavovi liječnika primarne zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj o zlostavljanju i zanemarivanju djece
 5. Pojava nasilja među djecom s obzirom na spol, dob i prihvaćenost/odbačenost u školi
 6. Some caracteristics of children without posttraumatic symptomatology after traumatic event
 7. Validacija upitnika o emocionalnom zlostavljanju
 8. Nastavnikova uloga u prepoznavanju zlostavljanog i zanemarenog djeteta
 9. Povezanost zlostavljanja u djetinjstvu i nekih aspekata psihičkog funkcioniranja adolescenata
 10. Psychopathological Differences among three groups of School Children affected by the war in Croatia
 11. ADHD and Personality Characteristics in School Children
 12. Personality Traits in School Children with Epilepsy
 13. Perceptivne vizuo-motorne sposobnosti djece s artikulacijskim govornim poremećajima
 14. Epidemiologija cerebralne paralize
 15. Utvrđivanje perceptivnih deficita pomoću vizualnih labirinata apliciranih putem mikrokompjutora kod predškolske djece s vjerojatnim moždanim oštećenjem i dijagnozom epilepsije
 16. Neki klinički neurološki i psihološki aspekti adolescenata s epilepsijom koja je započela u ranoj dječjoj dobi
 17. Smetnje ponašanja u djece ruralne i urbane sredine
 18. Ispitivanje vizuo-motornih sposobnosti predškolske djece s minimalnim neurorazvojnim poremećajima primjenom kompjutoriziranih perceptivnih labirinata
 19. Izloženost školske djece sredstvima ovisnosti u urbanoj i ruralnoj sredini
Ćosić, I., Buljan Flander, G., Karlović, A.

Povezanost zlostavljanja u djetinjstvu i nekih aspekata psihičkog funkcioniranja adolescenata

Suvremena psihologija, 5, 2, 191-205 (I). (2002.)

Cilj istraživanja je ispitati povezanost izloženosti fizičkom i psihičkom zlostavljanju te svjedočenja nasilju u obitelji sa samopoštovanjem, asertivnošću i sramežljivošću. Istraživanje je provedeno na 306 učenika i učenica trećih razreda zagrebačkih srednjih škola. Ispitanici su metodom ekstremnih skupina podijeljeni na one koji imaju iskustvo zlostavljanja i one koji takvo iskustvo nemaju te je razlika između skupina testirana Mann-Whitneyevim testom.

Mladići i djevojke s iskustvom zlostavljanja u djetinjstvu dali su značajno niže procjene samopoštovanja nego oni koji takvih iskustava nemaju. Također, djevojke koje imaju iskustvo zlostavljanja iskazale su značajno veću sramežljivost u odnosu na one koje nisu zlostavljane u djetinjstvu, dok na muškom uzorku nije nađena značajna razlika između ove dvije skupine. Nije potvrđena značajna razlika u asertivnosti između promatrane dvije skupine. Dobiveni rezultati pokazuju da parcijalizi-ranjem efekta asertivnosti nije došlo do promjena u povezanosti promatranih varijabli te možemo zaključiti da asertivnost ne djeluje kao medijator.

Ključne riječi: zlostavljanje, sramežljivost, asertivnost, samopoštovanje.

 
PDF za download: Povezanost zlostavljanja u djetinjstvu i nekih aspekata psihičkog funkcioniranja adolescenata

Znanost i umjetnost odgoja

Praktični priručnik o suvremenom odgoju za roditelje i odgojitelje

Više Naruči

Knjiga: Moji se roditelji razvode

Moji se roditelji razvode

Ilustrirani priručnik za pomoć djeci i mladima čiji su roditelji razvedeni ili su u postupku razvoda braka. Cilj mu je pomoći djeci i mladima kako bi što bolje razumjeli zašto do razvoda dolazi te kako bi razumjeli vlastite osjećaje i reakcije povezane s razvodom.

Više Naruči

Knjiga: Odgajam li dobro svoje svoje dijete?

Odgajam li dobro svoje svoje dijete?

STRUČNI ODGOVORI NA SVAKODNEVNA PITANJA O ODGOJU DJECE OD ROĐENJA DO ADOLESCENTNE DOBI

Više Naruči

Najčitanije

 • No results available

Preuzimanja

Na engleskom:

CV na engleskom
PDF, 0.1 MB

Publikacije na engleskom
PDF, 0.1 MB

Na hrvatskom:

CV na hrvatskom
PDF, 0.1 MB

Publikacije na hrvatskom
PDF, 0.1 MB

Produkcija: Geromar d.o.o. | Dizajn i izrada: Dizajn Zona 42
© 2011. - 2019. Gordana Buljan Flander