1. Slika nastavnika u dnevnim novinama
 2. Exposure of children to sexual content on the Internet in Croatia
 3. Smetnje doživljavanja i ponašanja kod roditelja kao rizični faktori zlostavljanja djece u obitelji
 4. Iskustvo, znanja i stavovi liječnika primarne zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj o zlostavljanju i zanemarivanju djece
 5. Pojava nasilja među djecom s obzirom na spol, dob i prihvaćenost/odbačenost u školi
 6. Some caracteristics of children without posttraumatic symptomatology after traumatic event
 7. Validacija upitnika o emocionalnom zlostavljanju
 8. Nastavnikova uloga u prepoznavanju zlostavljanog i zanemarenog djeteta
 9. Povezanost zlostavljanja u djetinjstvu i nekih aspekata psihičkog funkcioniranja adolescenata
 10. Psychopathological Differences among three groups of School Children affected by the war in Croatia
 11. ADHD and Personality Characteristics in School Children
 12. Personality Traits in School Children with Epilepsy
 13. Perceptivne vizuo-motorne sposobnosti djece s artikulacijskim govornim poremećajima
 14. Epidemiologija cerebralne paralize
 15. Utvrđivanje perceptivnih deficita pomoću vizualnih labirinata apliciranih putem mikrokompjutora kod predškolske djece s vjerojatnim moždanim oštećenjem i dijagnozom epilepsije
 16. Neki klinički neurološki i psihološki aspekti adolescenata s epilepsijom koja je započela u ranoj dječjoj dobi
 17. Smetnje ponašanja u djece ruralne i urbane sredine
 18. Ispitivanje vizuo-motornih sposobnosti predškolske djece s minimalnim neurorazvojnim poremećajima primjenom kompjutoriziranih perceptivnih labirinata
 19. Izloženost školske djece sredstvima ovisnosti u urbanoj i ruralnoj sredini
Buljan Flander, G., Durman Marijanović, Z., i Ćorić Špoljar, R.

Pojava nasilja među djecom s obzirom na spol, dob i prihvaćenost/odbačenost u školi

Društvena istraživanja, 16(87-88), 157-174 (2007.)

Cilj ovog istraživanja bio je ispitati u kojoj se mjeri učenici različita spola, dobi i drugih obilježja razlikuju u počinjenom nasilju u školi. Upotrijebljen je Upitnik o školskom nasilju – USN-2003 (Buljan Flander, Karlović, Stimac, 2003.), koji je nastao izmjenama i dopunama Upitnika nasilnik/žrtva autora D. OIvveusa te je primijenjen na 4904 učenika četvrtih, petih, šestih, sedmih i osmih razreda u 25 osnovnih škola u 13 gradova Republike Hrvatske. Rezultati su pokazali značajne razlike u počinjenom nasilju među djecom, tako što dječaci čine značajno više nasilja od djevojčica, učenici 7. i 8. razreda značajno su agresivniji od mlađih, a najagresivniji su oni učenici koji se osjećaju odbačeno u školi. Po svojoj značajnosti izdvaja se utjecaj varijabli spol i osjećaj prihvaćenosti/odbačenosti u školi, gdje je uočena bitna razlika između dječaka i djevojčica, i to tako da osjećaj prihvaćenosti/odbačenosti u školi ima mnogo važniju ulogu u činjenju nasilja u skupini dječaka. S obzirom na to da su ovi rezultati dobiveni na velikom nacionalnom uzorku, razmatrana je mogućnost praktične primjene u izradbi preventivnih i intervencijskih programa.

Ključne riječi: nasilje među djecom, nasilna djeca, nasilna ponašanja u školi, prihvaćenost/odbačenost u školi

 
PDF za download: Pojava nasilja među djecom s obzirom na spol, dob i prihvaćenost/odbačenost u školi

Znanost i umjetnost odgoja

Praktični priručnik o suvremenom odgoju za roditelje i odgojitelje

Više Naruči

Knjiga: Moji se roditelji razvode

Moji se roditelji razvode

Ilustrirani priručnik za pomoć djeci i mladima čiji su roditelji razvedeni ili su u postupku razvoda braka. Cilj mu je pomoći djeci i mladima kako bi što bolje razumjeli zašto do razvoda dolazi te kako bi razumjeli vlastite osjećaje i reakcije povezane s razvodom.

Više Naruči

Knjiga: Odgajam li dobro svoje svoje dijete?

Odgajam li dobro svoje svoje dijete?

STRUČNI ODGOVORI NA SVAKODNEVNA PITANJA O ODGOJU DJECE OD ROĐENJA DO ADOLESCENTNE DOBI

Više Naruči

Najčitanije

 • No results available

Preuzimanja

Na engleskom:

CV na engleskom
PDF, 0.1 MB

Publikacije na engleskom
PDF, 0.1 MB

Na hrvatskom:

CV na hrvatskom
PDF, 0.1 MB

Publikacije na hrvatskom
PDF, 0.1 MB

Produkcija: Geromar d.o.o. | Dizajn i izrada: Dizajn Zona 42
© 2011. - 2019. Gordana Buljan Flander