Predavanje o nasilju nad djecom i među djecom za BHIDAPA

„U svijetu od 7.6 milijardi ljudi, milijardu djece od 2 do 17 godina doživjelo je neki oblik nasilja. U Europi gotovo 18 milijuna djece je doživjelo seksualno zlostavljanje, a 44 milijuna djece su žrtve fizičkog nasilja“ – podaci su na koje je podsjetila prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander na svom izlaganju u modulu na temu “Nasilje nad djecom i među djecom u vrijeme krize (uživo i online) seksualno zlostavljanje i iskorištavanje i zlostavljanje i zanemarivanje djece tokom visoko-konfliktnih razvoda” za stručnjake koji rade s djecom u Bosni i Hercegovini.

Dio je to projekta Virtualne krizne intervencije “Ovdje&Sada” u organizaciji Bosansko-hercegovačke integrativne dječje i adolescentne psihoterapijske Asocijacije (BHIDAPA) koji se realizira u suradnji s UNICEF-om BiH, uz podršku USAID-a i nadležnih ministarstava.

Prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander je podijelila svoje iskustvo u radu s djecom žrtvama seksualnog zlostavljanja i  zloupotreba, i sa djecom koja su otuđena u procesu visoko-konfliktnih razvoda, s posebnim osvrtom na perspektivu zdravstvene krize. Sudionike edukacije upoznala je s recentnim istraživanjima vezanim za mentalno zdravlje djece u vrijeme zdravstvene krize i rizičnim faktorima za pojavu nasilja nad i među djecom, prepoznavanju, smjernicama i odgovornostima stručnjaka.

Učesnici su, također, imali priliku kroz vježbu, koju je vodila Marija Pavlović, dipl. psiholog i psihoterapeut, osvijestiti svoje kapacitete i dalje točke profesionalnog razvoja u kontaktu sa zlostavljanom djecom.

GALERIJA: