O našoj praksi na seminaru Vijeća Europe

Objavljeno: 02.02.2012. | Blog Novosti

Ulaskom Hrvatske u Europsku Uniju Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba otvara se mogućnost još bolje i šire suradnje s Vijećem Europe i zemljama članicama Europske Unije.

Prema podacima Vijeća Europe jedno od petoro djece u Europi je žrtva nekog od oblika seksualnog zlostavljanja: incesta, pornografije, prostitucije, traffickinga, zavođenje putem Interneta, seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja.


Paneuropska kampanja – uloga lokalnih i regionalnih tijela

S obzirom da posljedice seksualnog zlostavljanja djeca često nose i u odraslu dob, posebno ako moraju skrivati od okoline svoja teška i traumatska iskustva, zaštita djece od nasilja je prioritet Vijeća Europe. Zbog toga je u Rimu 29. studenog 2010. započeta paneuropska kampanja „Jedno od pet“ kada sam bila pozvana predstaviti našu Polikliniku.

Vijeće Europe naglašava kako u zaustavljanju seksualnog nasilja nad djecom važnu ulogu imaju lokalna i regionalna tijela koje u svakodnevnom kontaktu s građanima mogu provoditi zacrtane ciljeve i provoditi strategijski akcijski plan kampanje. Taj plan započeo je seminarom Vijeća Europe 9. veljače 2012. u Strasbourgu čiji ciljevi su: osigurati informacije i znanja o problematici seksualnog nasilja nad djecom, utvrditi aktivnosti koje lokalna i regionalna tijela mogu provoditi u prevenciji i intervenciji te prezentirati konkretna rješenja koja mogu pomoći obiteljima, stručnjacima i djeci kako bi se preveniralo seksualno nasilje i izbjegla sekundarna viktimizacija djece žrtava.


Postupanje u najboljem interesu djeteta – iskustva Poliklinike

Jedan dio seminara bio je posvećen temi kako zaustaviti seksualno zlostavljanje vodeći pri tome računa o najboljem interesu djeteta. U sklopu tog dijela seminara održano je moje izlaganje pod nazivom „ Stvaranje djeci prilagođenog okruženja u kojem se djeca-žrtve osjećaju zaštićeno“.

Poseban naglasak u svom predavanju stavit ću na mogućnosti saslušavanja djece žrtava tijekom pretkaznenog postupka u djeci prilagođenom okruženju u Poliklinici na način da stručnjak-sudski vještak intervjuira dijete u jednoj, kamerama opremljenoj, prostoriji dok su u drugoj prostoriji sudac, državni odvjetnik, okrivljenik, obrana, socijalni radnik koji na ekranu prate intervju. S obzirom da je sudski vještak audio-linkom povezan sa ostalim stručnjacima iz druge prostorije oni ne postavljaju izravno pitanja djetetu nego njemu, pa će on prema tim napucima voditi razgovor s djetetom i to na način koji je primjeren njegovom emocionalnom stanju i dobi, stavljajući pri tome u prvi plan najbolji interes djeteta.

Time je omogućeno da se snimka razgovora koristi kao dokazni materijal u daljnjem tijeku sudskog postupka, te da se izbjegnu višestruka traumatizirajuća ispitivanja djeteta – žrtve, koja su im nerijetko i veća trauma od samog iskustva zlostavljanosti.

Neki suci već koriste tu mogućnost, a kako bi to postala i stalna sudska praksa u Hrvatskoj već smo započeli suradnju s Ministarstvom pravosuđa, stručnom posjetom njihovog Povjerenstva Poliklinici u prosincu 2011.


Što smo dobili ulaskom u Europsku Uniju

Kao što vidimo, u pogledu zaštite seksualno zlostavljane djece i prevencije seksualnog zlostavljanja, Hrvatska ne zaostaje za Europskom Unijom. Aktualni problemi kojima se bavi Vijeće Europe u zaštiti djece i u Hrvatskoj su prepoznati i radi se na njima. Dokaz tome je osnivanje Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba koncem 2002. godine.

Zašto nam ipak treba Europska Unija? Ulaskom u Europsku Uniju omogućena nam je bolja razmjena iskustava i dosada postignutih rezultata, mogućnost provođenja zajedničkih istraživanja i projekata, programa prevencije i intervencije sa zlostavljanom djecom kao i edukacija i razmjena stručnjaka što će doprinijeti još boljoj zaštiti zlostavljane djece.


Znanost i umjetnost odgoja

Praktični priručnik o suvremenom odgoju za roditelje i odgojitelje

Više Naruči

Knjiga: Moji se roditelji razvode

Moji se roditelji razvode

Ilustrirani priručnik za pomoć djeci i mladima čiji su roditelji razvedeni ili su u postupku razvoda braka. Cilj mu je pomoći djeci i mladima kako bi što bolje razumjeli zašto do razvoda dolazi te kako bi razumjeli vlastite osjećaje i reakcije povezane s razvodom.

Više Naruči

Knjiga: Odgajam li dobro svoje svoje dijete?

Odgajam li dobro svoje svoje dijete?

STRUČNI ODGOVORI NA SVAKODNEVNA PITANJA O ODGOJU DJECE OD ROĐENJA DO ADOLESCENTNE DOBI

Više Naruči

Najčitanije

  • No results available

Preuzimanja

Na engleskom:

CV na engleskom
PDF, 0.1 MB

Publikacije na engleskom
PDF, 0.1 MB

Na hrvatskom:

CV na hrvatskom
PDF, 0.1 MB

Publikacije na hrvatskom
PDF, 0.1 MB

Produkcija: Geromar d.o.o. | Dizajn i izrada: Dizajn Zona 42
© 2011. - 2019. Gordana Buljan Flander