Na međunarodnom kongresu forenzičara

Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander sudjelovala je na 19. svjetskom sastanku Međunarodnog udruženja forenzičkih znanosti održanom od 12. do 17. rujna 2011. na Madeiri u Portugalu.

Tamo je prikazala rezultate svog istraživanja pod nazivom „Familial characteristics and psychological consequences associated with intrafamilial and extrafamilial child sexual abuse“ (Obiteljske karakteristike i psihološke posljedice povezane sa seksualnim zlostavljanjem djece koje se događa unutar i izvan obitelji). Na kongresu su izlagali znanstvenici i stručnjaci iz područja forenzičkih znanosti i prakse iz 108 zemalja svijeta.