Na Međunarodnoj radionici o pravima djece u kaznenom postupku u Podgorici

Prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander, ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, održala je pozvano predavanje “Zaštita djece u kaznenim pitanjima: Kako osigurati okruženje u kojem se djeca i mladi  koji su žrtve ili svjedoci zločina, mogu osjećati sigurno” na Međunarodnoj radionice o pravima djece u kaznenom postupku koju je  organizirala Europska komisija, u suradnji s Centrom za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije Crne Gore u Podgorici 27. i 28. studenog 2014.

Marina Pejović, Andre Kotze, prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander, Maja Milošević

Sudjelovali su predstavnici iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Crne Gore, Srbije, Makedonije i Turske, a cilj radionice bila je razmjena iskustava s predstavnicima različitih sustava o pravima, statusu i tretmanu djece u sukobu sa zakonom kao i rasprava stručnjaka o tome na koji način  prilagoditi djeci postupke u istragama i ročištima kada su oni žrtve i svjedoci kaznenih djela.

Skup su otvorile predstavnica Ministarstva pravosuđa Crne Gore  Branka Lakočević, generalna direktorica Opće uprave za pravosuđe, i  Maja Milošević, izvršna direktorica Pravosudnog obrazovnog centra Crne Gore. Branka Lakočević je održala izlaganje Pravda za djecu – stanje i postignuća u Crnoj Gori.

Prva tema bila je Provedba Direktive 2012/29 u Španjolskoj s naglaskom na prava djece žrtava, a izlaganje je održala Eugenia Hernandez Fernandez, tužilac-savjetnik španjolskog Ministarstva pravosuđa. Theo Byl, istražni sudac Prvostupanjskog suda u Antwerpenu održao je izlaganje s  temom Uloga i prava djece / maloljetnika u kaznenom postupku (uključujući kazne i alternativne mjere) u Belgiji iz perspektive istražnog suca. Treća tema prvog dana seminara bila je Uloga i prava djece/maloljetnika u kaznenom postupku (uključujući kazne i alternativne mjere) u Njemačkoj iz perspektive javnog tužitelja, a izlaganje je održala gđa Ulrike Markus, viši javni tužitelj Ureda glavnog javnog tužitelja u Dresdenu.

Drugi dan skupa započeo je temom Obrazovanje i usavršavanje u policiji na temu ljudskih prava, posebno prava djeteta i dječje zaštite na koju je govorio g Andre Kotze sa Sveučilišta njemačke policije iz Münstera. Zatim, na 5. temi Skupa, dr. Tomasz Ostropolski, voditelj jedinice Europski kazneni odjel Kaznenog zakona u Ministarstvu pravosuđa Poljske, održao je izlaganje Pogled na “Nacrt direktive o postupcima i jamstvima za djecu osumnjičenu ili optuženu djecu u kaznenom postupku – COM (2013.) 82.” .

Ovaj sastanak je organiziran u okviru TAIEX-a- Instrumenta za tehničku pomoć zamjene informacija Europske komisije. Više informacija na http://ec.europa.eu/enlargement/taiex