Izvorni znanstveni rad “”Identificiranje čimbenika rizika za seksualne interakcije adolescenata putem interneta s odraslom osobom iz perspektive teorije rutinskih aktivnosti”

Časopis Nova prisutnost - naslovnica

Izvorni znanstveni rad “Identificiranje čimbenika rizika za seksualne interakcije adolescenata putem interneta s odraslom osobom iz perspektive teorije rutinskih aktivnosti” kojeg potpisuju Gordana Buljan Flander, Mia Roje Đapić, Ana Raguž, Tea Brezinšćak i Romana Galić objavljen je u novom broju pluridisciplinarnog znanstvenog časopisa Kršćanskog akademskog kruga “Nova prisutnost” Vol. XX No. 2, 2022. od 15. srpnja 2022. godine.

Rad identificira čimbenike rizika za online grooming, odnosno seksualne interakcije adolescenata i odraslih osoba putem interneta, što je izrazio važna tema jer potencijalni zlostavljači često koriste “virtualna igrališta”, a djeca i mladi puno vremena provode pred malim ekranima.

Sažetak:
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati doprinos pojedinih demografskih karakteristika adolescenata, intenziteta i opsega korištenja društvenih mreža, rizičnih online ponašanja i sklonosti ometajućim ponašanjima uključivanju u online seksualne interakcije s odraslom osobom percipiranom kao znatno starijom. Istraživanje je provedeno u sklopu šireg istraživačkog projekta s 1752 sudionika kombiniranom metodom papir-olovka i putem tableta, uzorak je reprezentativan za dobnu skupinu prvih i trećih razreda srednje škole u Hrvatskoj. O uključenosti u online seksualne interakciju s osobom koja nije vršnjak izvještava 5,4 % adolescenata, od čega njih 87 % posto to percipira dobrovoljnim. Rezultati ukazuju na značajan doprinos pojedinih rizičnih čimbenika u objašnjavanju varijance opisanih rizičnih online seksualnih interakcija, uz značajan kumulativni učinak. Provedeno istraživanje doprinosi cjelovitijem razumijevanju rizičnih online seksualnih ponašanja i seksualne viktimizacije adolescenata putem interneta u kontekstu teorije rutinskih aktivnosti te pruža vrijedne implikacije za razvoj strategija prevencije.

Ključne riječi:
online grooming, rizični čimbenici za grooming, seksting s odraslom osobom, teorija rutinskih aktivnosti

Članak možete preuzeti ovdje: