Izvorni znanstveni članak “Rasprostranjenost i navike sekstinga kod djece srednjoškolske dobi u Hrvatskoj”

U časopisu za interdisciplinarna istraživanja u odgoju i obrazovanju “Napredak” Vol. 162 No. 1-2, 2021. objavljen je izvorni znanstveni članak “Rasprostranjenost i navike sekstinga kod djece srednjoškolske dobi u Hrvatskoj” čiji su autori stručnjaci Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba prof. dr. sc.  Gordana Buljan FlanderKrešimir PrijateljAna RagužMirna Čagalj Farkas i Ella Selak Bagarić.

Link na članak na portalu hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa Hrčak: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=377304

SAŽETAK:

U posljednjem desetljeću istraživanja internetskog ponašanja mladih značajno su se bavila proučavanjem sekstinga, motivacijom za uključivanje u seksting, ishodima po mentalno zdravlje i rizičnim ponašanjima s kojima je seksting povezan. Cilj ovog istraživanja bio je steći uvid u to kako i koliko srednjoškolci u Hrvatskoj sekstaju, odnosno, u kojim interakcijama primaju, prosljeđuju i šalju seksualno sugestivne i/ili eksplicitne sadržaje. Istraživanje je provedeno u okviru istraživačkog projekta „Društvena online iskustva i mentalno zdravlje mladih“ na reprezentativnom uzorku srednjoškolaca u Hrvatskoj (N = 1806) koji su za vrijeme regularne nastave u školi ispunjavali internetski upitnik putem platforme Google forms, konstruiran i modificiran za potrebe ovog istraživanja. Dobiveni rezultati ukazuju da veliki broj hrvatskih srednjoškolaca seksta, no podatci koji se odnose na slanje, primanje i prosljeđivanje seksualno sugestivnog sadržaja su nekonzistentni.

Ključne riječi
društvene mrežeinternetrizična internetska ponašanja srednjoškolacaseksting

Hrčak ID: 259414