Izbor u zvanja

IZBOR U ZVANJA

Znanstveno-nastavna zvanja

2016. Redoviti profesor, red. prof.

Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu

društvene znanosti, psihologija, klinička i zdravstvena psihologija

2010. Izvanredni profesor, izv. prof.

Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

društvene znanosti, psihologija, klinička i zdravstvena psihologija

2007. Docent, doc.

Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

društvene znanosti, psihologija

Znanstvena zvanja

2016. Znanstveni savjetnik

društvene znanosti, psihologija

2010. Viši znanstveni suradnik

društvene znanosti, psihologija, klinička i zdravstvena psihologija

2006. Znanstveni suradnik

društvene znanosti, psihologija

MBZ 126851 – matični broj znanstvenika (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH)