Djeca imaju pravo na odgoj bez nasilja, ali i na vodstvo i usmjeravanje.

Okrugli stol o intersektorskoj suradnji u zaštiti mentalnog zdravlja djece i mladih

18.5.-2018.

Hrvatska udruga za dojenačku, dječju i adolescentnu psihijatriju (HUDEDAP) organizira 2. hrvatski kongres o mentalnom zdravlju djece i mladih s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom "Mentalno zdravlje djece i mladih - Bogatstvo naroda" u Zagrebu 18. i 19. svibanj 2018. godine. Prof. dr. sc. Gordana Buljan-Flander će sa Lanom Peto Kujundžić, Draganom Josipovićem, Marjetom Knez Turčinović i Marom Budimir voditi okrugli stol na temu: "Intersektorska suradnja u zaštiti mentalnog zdravlja djece i mladih – postupci i procedure".

Pročitajte više

 

Na kongresu u Ljubljani o manipulaciji djecom u razvodu

13.-14.4.2018.

Udruženje bračnih i obiteljskih terapeuta Slovenije organizira 9. kongres "(Pre)živjeti u odnosima" na Teološkom fakultetu u Ljubljani 13. i 14. travnja 2018. godine. Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander održat će pozvano predavanje na temu "Manipuliranje djecom u razvodima".

Pročitajte više

 

U Zadru o razvodu braka kao specifičnog problema kod djece i adolescenata

10.3. -11.3.2018.

U Hotelu Kolovare u Zadru prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander će 10. i 11. ožujka 2018. održati predavanje s temom : "Psihoterapija kod specifičnih problema među djecom i adolescentima /Razvod braka kao specifični problem kod djece i adolescenata". Organizator je  Europski psihoterapijski trening Institut – Centar za psihoterapiju, edukaciju i savjetovanje iz Zadra.

Pročitajte više

 

Hrvatska odvjetnička komora u Rijeci

13.2.-2018.

Predavanje na temu "Počinitelji maloljetnici i mlađi punoljetnici“ za Hrvatsku odvjetničku komoru održat će se u Rijeci  13. veljače 2018.

Pročitajte više

 

U Hrvatskoj odvjetničkoj komori u Splitu

25.1.-2018.

Predavanje na temu "Počinitelji maloljetnici i mlađi punoljetnici“ za Hrvatsku odvjetničku komoru održat će se u Splitu 25. siječnja 2018.

Pročitajte više

 

Na seminaru za učitelje kantona Sarajevo u Dubrovniku

27.1.-2018.

Manipulacija djecom i sustavom u visokokonfliktnim razvodima tema je predavanja koje će održati prof. dr. sc Gordana Buljan Flander u okviru seminara Udruženja učitelja Kantona Sarajevo, u Dubrovniku 27. siječnja 2018.

Pročitajte više

 

U Bruxellesu o rizicima seksualnog zlostavljanja djece migranata

17.1.-2018.

Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander sudjelovat će kao ekspert na radionici Europske komisije o implementaciji direktive o seksualnom zlostavljanju djece na djeci migrante. Radionica se održava 17. siječnja 2018. u Bruxellessu.  Raspravljat će se o sigurnosti djece migranata u receptivnim i zemljama tranzita i mogućim strategijama unaprijeđenja njihove zaštite.

Pročitajte više

 

Hrvatska odvjetnička komora u Osijeku

8.1.-2018.

Predavanje na temu "Počinitelji maloljetnici i mlađi punoljetnici“ za Hrvatsku odvjetničku komoru održat će se u Osijeku  8. siječnja 2018.

Pročitajte više

 

Na OESS konferenciji u Beogradu o djeci – žrtvama trgovanja ljudima

7.12.-2017.

Na međunarodnoj konferenciji koju 7. prosinca organizira OESS - Organizacija za europsku sigurnost i suradnju u Beogradu na temu položaja žrtava trgovine ljudima u Srbiji i njihovim ljudskim pravima prof .dr. sc. Gordana Buljan Flander održat će pozvano predavanje "What do child victims of trafficking need before, during and after trial?" (eng. "Koje su potrebe djeteta - žrtve trgovine ljudima prije, tijekom i poslije pravosudnog postupka")

Pročitajte više

 

Na međunarodnom znanstveno-stručnom skupu Hrvatskog katoličkog sveučilišta

8.12.-2017.

Prof.dr.sc. Buljan Flander će 8. prosinca 2017. sudjelovati na Okruglom stolu u sklopu 1. Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta „Zaštita i promicanje dobrobiti djece, mladih i obitelji“. Tema Okruglog stola je „Manipulacija djecom u razvodu braka".

Pročitajte više

 

Na Okruglom stolu „Dijete na čekanju – putevi ka integriranoj skrbi, izazovi i mogućnosti“

5.12.-2017.

Na Okruglom stolu „Dijete na čekanju – putevi ka integriranoj skrbi, izazovi i mogućnosti“ kojeg organizira Dječji dom Zagreb 5. prosinca 2017. prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander će održati predavanje: "Zajedno u zaštiti djece: Činimo li dovoljno, činimo li na vrijeme?"

Pročitajte više

 

U Splitu o kaznenopravnoj zaštiti djece žrtava

5.12.-2017.

Prof.dr.sc. Buljan Flander da će za HOK održati predavanje na temu "Kaznenopravna zaštita djece žrtava" 5. prosinca 2017. u Splitu.

Pročitajte više

 

Predavanje za savjetovališta Đakovačko-osječke nadbiskupije

4.12.-2017.

Prof.dr.sc. Buljan Flander 4. prosinca 2017. g. održati predavanje za Bračno i obiteljsko savjetovalište i Savjetovalište za žrtve obiteljskog nasilja Đakovačko-osječke nadbiskupije u Osijeku i Slavonskom Brodu, voditelj kojih je vlč. dr. sc. psiholog i psihoterapeut Josip Bošnjaković. Tema predavanja bit će "Razotkrivanje seksualnog zlostavljanja: Put oporavka ili produbljenje traume?"

Pročitajte više

 

Predavanje za odvjetnike u Rijeci

14.11.-2017.

Prof.dr.sc. Buljan Flander da će za HOK održati predavanja na temu Kazneno pravne zaštite djece žrtava  14. studenog 2017. u Rijeci.

Pročitajte više

 

U Puli o manipulaciji u razvodu braka

29.11.-30.11.2017.

Prof. dr.sc. Buljan Flander će u Puli 29. i 30. studeni 2017.  održati edukaciju na temu „Manipulacija u razvodu braka“. Organizator je CZSS Pula.

Pročitajte više

 

Edukacija u Crnoj Gori o podršci djeci u postupcima u vezi obiteljsko-pravnih odnosa

26.-27.10.2017.

Kao konzultant UNICEF-a Crna Gora prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander održat će dvodnevni modul 26. i 27. listopada 2017. u sklopu edukacije "Obuka kandidata za lica za podršku djeci u postupcima u vezi sa porodično pravnim odnosima" koju u Podgorici organiziraju Vlada Crne Gore i UNICEF.

Pročitajte više

 

U Sarajevu edukacija o visoko-konfliktnim razvodima i manipulaciji djecom

24.-26.11.2017.

Prof. dr.sc. Buljan Flander održati će predavanje u Sarajevu u okviru Edukacije iz integrativne dječje psihoterapije Bosansko-hercegovačke integrativne dječje i adolescentne psihoterapijske  Asocijacije -BHIDAPA: 24.-26-11. 2017. Tema: "Visoko-konfliktni razvodi i manipulacija djecom"

Pročitajte više

 

Edukacija iz integrativne dječje psihoterapije u Sarajevu

20.-22.10.2017.

Prof. dr.sc. Buljan Flander održati će predavanje u Sarajevu u okviru Edukacije iz integrativne dječje psihoterapije Bosansko-hercegovačke integrativne dječje i adolescentne psihoterapijske  Asocijacije -BHIDAPA: 20.-22-10.2017. Tema: "Ljudski razvoj 1 - Osnovna tema: Terapija privrženosti kod djece i adolescenata"

Pročitajte više

 

Na FIRST Action Against Violence međunarodnoj konferenciji u Zagrebu

29.11.-1.12.2017.

U okviru projekta FIRST - Action Against Violence u Zagrebu se 29.11. do 1.12. 2017. održava međunarodna konferencija pod nazivom "Obiteljsko i spolno zlostavljanje: Poduzimanje koraka za život bez nasilja" (eng. “Domestic and gender based violence: Taking steps for violence free lives”). Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander sudjeluje izlaganjem "Što svi mi trebamo znati kako bismo mogli osigurati prikladnu pomoć i podršku žrtvama obiteljskog nasilja i seksualnog zlostavljanja!"

Pročitajte više

 

Predavanje za odvjetnike u Rijeci

27.10.-2017.

U organizaciji Hrvatske odvjetničke komore prof. dr.sc. Buljan Flander održat će predavanje na temu „Počinitelji maloljetnici i mlađi punoljetnici" 27. 10.2017. u Rijeci

Pročitajte više

 

U Banja Luci o forenzičnom intervjuu

12.-13.10.2017.

Prof.dr.sc. Buljan Flander sudjelovati će na stručnoj konferenciji "Psihologija i pravo u zaštiti najboljih interesa djeteta" koju u Banja Luci 12. i 13. listopada organizira Društvo psihologa u BiH. Održat će predavanje “Forenzički interviju: video prikaz studije slučaja".

Pročitajte više

 

O manipulaciji djecom u visokokonfliktnim razvodima u Portorožu

5.10.-2017.

Predavanja na temu otuđivanja i manipulacije djecom u visokokonfliktnim razvodima i o forenzičnom intervjuu za direktore centara za socijalni rad Slovenije  prof.dr.sc. Buljan Flander održati će u Portorožu 5. 10. 2017.

Pročitajte više

 

Simpozij o BARNAHUS projektu u Haagu

1.-4.10.2017.

Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander pozvani je izlagač na simpoziju "Multidisciplinarni međuagencijski pristupi - Barnahus promovira pravdu i skrb za cjecu u Europi" koji se održava u Haagu 1.-4.10.2017.

Pročitajte više

 

O zaštiti temeljnih prava u EU iz perspektive djece u Bruxellesu

28.6.-2017.

Povodom 10 godina djelovanja agencije Europske unije za temeljna prava - FRA -  održava se simpozij " 2007-2017: Čini li Europa dovoljno za zaštitu temeljnih prava? Dječja perspektiva". Simpozij se održava u Bruxellesu 28.6. 2017. godine, gdje će prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander sudjelovati u diskusiji uz 300 okupljenih najznačajnijih dionika o zaštiti temeljnih ljudskih prava i prava djece u Europskoj uniji.

Pročitajte više

 

U Pragu o roditeljskom otuđenju

11.7.-2017.

Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander održat će u Pragu na Karlovom sveučilištu prezentaciju na Prvom sastanku Europskog udruženja stručnjaka za roditeljsko otuđenje.

Pročitajte više

 

Na lansiranju Europskog Barnahus pokreta u Bruxellesu

14.6.-2017.

Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander sudjelovat će na sastanku u okviru projekta PROMISE kojim će se 14. lipnja 2017. u Bruxellesu službeno lansirati Europski Barnahus pokret.

Pročitajte više

 

U Tirani na Mediteranskom samitu za zaštitu djece

1.-3.6.2017.

Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander sudjelovat će u Tirani od 1. do 3. lipnja 2017. na Prvom Mediteranskom samitu za zaštitu i dobrobit djece. Organizatori su Haruv Institut iz Jeruzalema i Sveučilište Tirana.

Pročitajte više

 

Edukacija o seksualnom zlostavljanju djece u Sloveniji

25.-26.5.2017.

U organizaciji Centra za socijalno delo Žalec prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander održat će 25. i 26. svibnja 2017. edukaciju o seksualnom zlostavljanju djece i forenzičnom intervjuiranju djece žrtava.

Pročitajte više

 

U Rijeci o manipulaciji u razvodu braka

23.-24.5.2017.

U organizaciji Centra za socijalnu skrb prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander održat će edukaciju na temu "Manipulacija u razvodu braka" 23. i 24. svibnja 2017. u Rijeci.

Pročitajte više

 

U Zagrebu o maloljetnim počiniteljima kaznenih djela

9.5.-2017.

U organizaciji Hrvatske odvjetničke komore prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander održat će u Zagrebu 9. svibnja 2017. predavanje "Počinitelji maloljetnici i mlađi punoljetnici".

Pročitajte više

 

U Beču o djeci prilagođenom pravosuđu

28.4.-2017.

Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander sudjelovat će na sastanku Agencije za temeljna prava Europske Unije (engl. The European Union Agency for Fundamental Rights), gdje će dionici na visokom nivou raspravljati o dječjem sudjelovanju u pravosudnim procesima.

Pročitajte više

 

U Splitu u manipulaciji o razvodu braka

21.-22.3.2017.

Zbog velikog interesa prof. dr.sc. Buljan Flander u Splitu će ponovo održati radionicu na temu „Manipulacija u razvodu braka“  21. i 22. ožujka  2017. Organizator je CZSS Split.

Pročitajte više

 

Sastanak stručnjaka u okviru PROMISE projekta u Nizozemskoj

13.3.-14.3.2017.

Treći sastanak razmjene iskustava organiziran u sklopu projekta pod nazivom Promicanje djeci prilagođenih multidisciplinarnih i međuinstitucionalnih usluga (PROMISE) održava se 13. i 14. ožujka 2017. u Haarlemu u Nizozomskoj. U okviru susreta održat će se i studijska posjeta Multidisciplinarnom centru za zlostavljanu i zanemarivanu djecu u bolnici Hoofddorp i Centru za traumatiziranu djecu i mlade u KenterHaarlemu.

Pročitajte više

 

U Sarajevu o radu sa seksualno zlostavljanom djecom

27.1.-29.1.2017.

U okviru edukacije iz dječje i adolescentne psihijatrije koju organizira BHIDAPA (Bosansko-hercegovačka integrativna dječja i adolescentna psihoterapijska asocijacija) prof. dr. sc. Buljan Flander će u Sarajevu od 27. do 29. siječnja 2017. godine održati predavanja na temu rada sa seksualno zlostavljanom djecom i forenzičnog intervjua.

Pročitajte više

 

U Splitu o manipulaciji u razvodu braka

23.1.-24.1.2017.

Prof. dr.sc. Buljan Flander u Splitu će održati radionicu na temu „Manipulacija u razvodu braka“  23. i 24. siječnja 2017. Organizator je CZSS Split.

Pročitajte više

 

Edukacija u organizaciji Hrvatske odvjetničke komore

30.1.-21.2.2017.

U organizaciji HOK-a (Hrvatske odvjetničke komore) prof. dr.sc. Gordana Buljan Flander  sudjelovati će u edukaciji „Pravosuđe prilagođeno djeci“ namijenjenoj braniteljima u kaznenim predmetima koji uključuju maloljetnike. Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander održat će predavanje „Adolescencija i rizična ponašanja“,  a prikazati će sudionicima i snimku razgovora „Forenzički intervju s djetetom“. Termini predavanja su sljedeći:

Pročitajte više

 

Predavanje za volontere Hrabrog telefona

25.1.-25.1.2017.

Predavanje za volontere Hrabrog telefona na temu manipulacije djecom u postupku razvoda braka prof.dr.sc. Gordana  Buljan Flander održati će u srijedu, 25. siječnja 2017.

Pročitajte više

 

Regionalna PROMISE konferencija u Švedskoj

28.11.-29.11.2016.

Prof.dr.sc. Buljan Flander sudjelovati će na konferenciji regionalnoj konferenciji PROMISE i studijskoj posjeti dječjoj kući Barnahus u švedskom gradu Linköpingu.

Pročitajte više

 

Na webinaru Europske akademije za edukaciju u pravosuđu

14.11.-14.11.2016.

Kao pozvani ekspert  prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander održat će 20-minutno izlaganje s temom "Kako balansirati relevantne informacije i zašttu djece od retraumatizacije u forenzičnom intervjuu" (engl. "How to balance gathering relevant information and protecting the child from re-traumatization in forensic interviewing“) na webinaru agencje Europske unije za edukaciju u pravosuđu (CEPOL) 14. studenog 2016.

Pročitajte više

 

Edukacije u Hrvatskoj odvjetničkoj komori

22.11.-22.11.2016.

Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander sudjeluje u edukaciji namijenjenoj braniteljima u kaznenim predmetima koji uključuju maloljetnike s naslovom "Pravosuđe prilagođeno djeci". Termin edukacije u Zagrebu je u utorak 22. studenog s početkom u 14.00 sati. Edukacija će biti organizirana i u Osijeku, Splitu i Rijeci, do ožujka 2017. Pogledajte raspored izlaganja na edukaciji u Zagrebu:

Pročitajte više

 

Radionica za Pravosudnu akademiju

10.11.-11.11.2016.

U Poliklinici za zaštitu djece i mladih grada Zagreba održat će se 10. i 11. studenog 2016. radionica „Sudjelovanje djeteta u sudskim postupcima te zaštita prava i dobrobiti djeteta u tim postupcima“

Pročitajte više

 

Trening u Bosanskoj Gradišci

19.9.-20.9.2016.

U organizaciji In Fondacije prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander održat će 19. i 20. rujna 2016. u Bosanskoj Gradišci edukaciju i trening na temu "Psihološke intervencije u radu s djecom žrtvama seksualnog zlostavljanja".

Pročitajte više

 

Simpozij o novim i starim ovisnostima iz perspektive zdravstvenih ustanova u gradu Zagrebu

9. 12.-2016.

Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo u suradnji s Domom zdravlja Zagreb Zapad organizira 9. prosinca 2016. simpozij  „Nove i stare ovisnosti iz perspektive zdravstvenih ustanova  u gradu Zagrebu“. Prof.dr.sc. Gordana  Buljan Flander održati će predavanje pod naslovom:„Cijeli dan pred ekranima – prepoznajemo li granicu prekomjernog korištenja suvremenih tehnologija kod novih generacija?“

Pročitajte više

 

U Zagrebu na 1. hrvatskom kongresu o mentalnom zdravlju djece i mladih

28. 10. -29. 10. 2016.

U organizaciji Hrvatskog društva za mentalno zdravlje djece i adolescenata Hrvatskog liječničkog zbora održat će se  28. i 29. listopada 2016. u Zagrebu 1. Hrvatski kongres o mentalnom zdravlju djece i mladih s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom "Mentalno zdravlje djece i mladih - imperativ za budućnost".

Pročitajte više

 

U Zagrebu o primjeni kreativnih intervencija u tretmanu traume u dječjoj dobi

12. 10.-14. 10.2016.

U Zagrebu će se održati Međunarodni stručno znanstveni skup „Sretna djeca – Kreativnost u likovnom, dramskom i plesnom izrazu djeteta“ u organizaciji Učilišta za likovno obrazovanje, kreativnost i dizajn – Studio Tanay, od 12. do 14. listopada 2016. Prof. dr.sc. Buljan Flander održati će izlaganje pod naslovom: „Govoriti dječjim jezikom – primjena kreativnih intervencija u tretmanu traume u dječjoj dobi“.

Pročitajte više

 

U Makarskoj o nasilju u vezama mladih

6. 10.-7. 10. 2016.

U Makarskoj će u organizaciji Savjetovališta Lanterna od 6. do 7. listopada u okviru projekta čiji je cilj prevencija nasilja među mladima i nad mladima, prof.dr. sc. Buljan Flander održati predavanje na temu nasilja u vezama mladih.

Pročitajte više

 

Edukacija o forenzičnom intervjuu u Krškom

3. 10.-4. 10. 2016.

U organizaciji Centra za socijalni rad Krško, prof.dr.sc. Buljan Flander održat će 3. i 4. listopada edukaciju za izvođenje forenzičnog intervjua. Edukacija je namijenjena stručnjacima koji se susreću sa djecom koja su žrtve nasilja u obitelji i izvan obitelji te koji u okviru postupaka moraju obaviti razgovor sa djetetom u smislu forenzičnog intervjua (suci, tužioci, kriminalisti, socijalni radnici, psiholozi).

Pročitajte više

 

U Krapinskim toplicama o online odrastanju

30. 9.-2. 10.2016.

Simpozij „Neka nova generacija – izazovi u psihoterapijskom radu s djecom i mladima (ljetna škola dječje i adolescentne integrativne psihoterapije) održat će se u Krapinskim toplicama od 30. rujna do 2. listopada 2016.Naslov predavanja koje će održati prof.dr.sc. Buljan Flander je: „Online odrastanje – koliko su suvremene tehnologije promijenile odrastanje i možemo li uhvatiti korak“.

Pročitajte više

 

Na kongresu forenzične ginekologije u Topuskom

18.9.-2016.

Na 1. Hrvatskom kongresu forenzične ginekologije i perinatologije koji se održava u Topuskom 18. rujna 2016.  prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander održat će predavanje „ Važnost forenzičkog intervjua sa spolno zlostavljanom djecom i adolescentima bez ginekološkog nalaza zlostavljanja."

Pročitajte više

 

Predavanja u organizaciji Hrvatske odvjetničke komore

-

U organizaciji Hrvatske odvjetničke komore prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander održati će predavanja na slijedeće teme: 1) Manipulacija djecom i institucijama u postupku razvoda braka; 2) Razgovor s djetetom u skladu s razvojnom dobi. Prvo predavanje održano je u Osijeku 19. travnja, a slijede predavanja 3. svibnja u Rijeci, 10. svibnja u Zagrebu te 17. svibnja u Splitu.

Pročitajte više

 

U Sarajevu o radu s traumatiziranom djecom i visoko-konfliktnim razvodima

20.5.-22.5.2016.

U okviru edukacije iz dječje i adolescentne psihoterapije Bosansko-hercegovačke integrativne dječje i adolescentne psihoterapijske asocijacije (BHIDAPA), prof. dr. sc. Buljan Flander održati će  predavanje od 20. do 22. svibnja 2016. godine u Sarajevu. Tema predavanja biti će "Rad sa traumatiziranom djecom i visoko-konfliktni razvodi".

Pročitajte više

 

U Kranjskoj gori na seminaru o traumi radionica i predavanje

10.6.-11.6.2016.

Slovensko Udruženje za dječju i adolescentnu psihijatriju ( Združenje za otroško in mladostniško psihiatrijo – ZOMP) organizira 4. stručni seminar s međunarodnim sudjelovanjem u Kranjskoj gori 10. i 11. lipnja 2016. Tema seminara je trauma. Prof. dr. sc. Buljan Flander održat će predavanje  “Važnost djeci prilagođenog pristupa u forenzičnom intervjuiranju zlostavljane djece”, te zajedno s [...]

Pročitajte više

 

Na kongresu psihodermatologije u Zagrebu

10.6.-12.6.2016.

Prof.dr.sc. Buljan Flander održati će pozvano predavanje na temu dječje i adolescentne psihodermatologije  na 4. Kongresu psihodermatologije sa međunarodnim sudjelovanjem. Kongres se koji se održava 10. – 12. lipnja 2016. u Zagrebu, a uz dermatologe sudjeluju i psihijatri i psiholozi.

Pročitajte više

 

U Mostaru o iskustvu Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba

13.5.-2016.

U organizaciji Centra za djecu, mlade i obitelj SPES u Mostaru će prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander održati 13. svibnja 2016. predavanje: “Važnost intersektorske suradnje i multidisciplinarnog pristupa u području zaštite djece – iskustvo Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreb”

Pročitajte više

 

Predavanje na Stomatološkoj poliklinici

22.3.-2016.

Na Stomatološkokj poliklinici Zagreb 22. ožujka 2016.  prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander održat će predavanje na temu: ” Dijete ni po čemu različito od drugih? Uloga tima dentalne medicine u prepoznavanju zlostavljanja i zanemarivanja djece”. Cilj je ovog izlaganja  podići svijest liječnika dentalne medicine i medicinskih sestara (dentalnih asistentica) o njihovoj ulozi u procesu [...]

Pročitajte više

 

Predavanje za roditelje u Sv. Ivanu Zelini

15.3.-2016.

U Dječjem vrtiću Proljeće,  Sveti  Ivan Zelina,  prof.dr.sc. Gordana  Buljan Flander održat će u utorak, 13. travnja u 18 sati   predavanje za roditelje. Tema predavanja biti će  „Postavljanje granica u odgoju“.

Pročitajte više

 

O podršci djeci u krivičnom postupku u Sarajevu

18.3. -20.3. 2016.

Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander održat će u Sarajevu od 18. do 20. ožujka 2016. drugi dio edukativnog programa u projektu "Jačanje institucionalnih kapaciteta za unapređenje psihosocijalne podrške djeci i maloljetnicima krivičnom postupku".  Program se sastoji od dva modula:  Psihološki svijet zlostavljanog i zanemarenog djetetai Pravosuđe po mjeri djeteta.  Nositelj projekta je Društvo psihologa Republike Srpske,  podršku projektu daje UNICEF BIH.

Pročitajte više

 

Emisija o nasilju putem interneta

29.2.-2016.

Predsjednica Hrabrog telefona Hana Hrpka gostuje u emisiji Savjetovalište, urednice Višnje Biti,29. veljače 2016. od 11.12 do 11.30 na 1. programu Hrvatskog radija. Tema razgovora je  „Nasilje putem interneta“.

Pročitajte više

 

U emisiji Savjetovalište na Hrvatskom radiju

15.2.-2016.

Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander gostuje 15. veljače 2016. u radio emisiji Savjetovalište, urednice Višnje Biti, od 11.12 do 11.30 na 1. programu Hrvatskog radija. Tema razgovora je  „Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba – primjer najboljih standarda u zaštiti djece žrtava i svjedoka kaznenih djela u zemljama Europske Unije“.

Pročitajte više

 

Na konferenciji o vještačenju u Ljubljani

18.2.-2016.

Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander održat će predavanje na konferenciji "Pravosudno  vještačenje u slučajevima obiteljskog nasilja i seksualnog zlostavljanja djece – Inicijativa da se standardiziraju prakse i osiguraju kriteriji profesionalnosti“ na Pravnom fakultetu u Ljubljani, 18 veljače 2016. Organizatori konferencije su Ured pučkog pravobranitelja, SOS telefon, Udruga za nenasilnu komunikaciju i ISA Institut.

Pročitajte više

 

Znanost i umjetnost odgoja

Praktični priručnik o suvremenom odgoju za roditelje i odgojitelje

Više Naruči

Knjiga: Moji se roditelji razvode

Moji se roditelji razvode

Ilustrirani priručnik za pomoć djeci i mladima čiji su roditelji razvedeni ili su u postupku razvoda braka. Cilj mu je pomoći djeci i mladima kako bi što bolje razumjeli zašto do razvoda dolazi te kako bi razumjeli vlastite osjećaje i reakcije povezane s razvodom.

Više Naruči

Knjiga: Odgajam li dobro svoje svoje dijete?

Odgajam li dobro svoje svoje dijete?

STRUČNI ODGOVORI NA SVAKODNEVNA PITANJA O ODGOJU DJECE OD ROĐENJA DO ADOLESCENTNE DOBI

Više Naruči

Najčitanije

  • No results available

Preuzimanja

Na engleskom:

CV na engleskom
PDF, 0.1 MB

Publikacije na engleskom
PDF, 0.1 MB

Na hrvatskom:

CV na hrvatskom
PDF, 0.1 MB

Publikacije na hrvatskom
PDF, 0.1 MB

Produkcija: Geromar d.o.o. | Dizajn i izrada: Dizajn Zona 42
© 2011. - 2019. Gordana Buljan Flander